Hög kvalitet på utbildningar till specialistsjuksköterska

By on 15 mars, 2023
Foto: Jesper Mattsson, Örebro Universitet

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat två av de sex specialistsjuksköterskeutbildningar som finns vid Örebro universitet: ambulanssjukvård och distriktssköterska.

Båda programmen får omdömet ”hög kvalitet”.

UKÄ granskar kvaliteten på de utbildningar som Örebro universitet och andra lärosäten erbjuder. Granskningarna utgår från olika bedömningsområden, där lärosätet gör en självvärdering med fokus på personal (antal och kompetens), utbildningsmiljö, utformning, genomförande och resultat av måluppfyllelse för utvalda examensmål i aktuellt program. Även jämställdhet, studentperspektiv, arbetsliv och samverkan bedöms.

UKÄ har därefter tagit del av självvärderingen och dessutom intervjuat lärare och ledning.

UKÄ:S bedömning visar att båda programmen säkerställer att studenter få en god utbildning. Ett exempel som har uppmärksammats är programmens vetenskapliga och professionsinriktade utbildningsmiljö.

– Eftersom det behövs fler utbildade specialistsjuksköterskor är detta viktigt för såväl de kliniska verksamheterna och patienterna som för samhället i stort, säger Elisabet Welin, professor vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro Universitet
Text: Anna Lorentzon
Foto: Jesper Mattsson

You must be logged in to post a comment Login