Hög tillgång på narkotika under pandemin

By on 10 juni, 2021

Narkotikatillgången i Europa har varit fortsatt hög under pandemin, visar en ny rapport. Både i Europa och Sverige är cannabis den vanligaste drogen. Några av hälsoriskerna kopplade till cannabis är allt högre halter av THC, och en ökad förekomst av cannabis som blandats upp med syntetiska cannabinoider.

Den nya rapporten Europeisk narkotikarapport 2021: Trender och utveckling publiceras av EU:s narkotikabyrå EMCDDA. Rapporten beskriver bland annat narkotikamarknaden, droganvändningen och de narkotikarelaterade skadorna i Europa, och bygger på statistik från år 2019. EMCDDA har även undersökt covid-19 pandemins påverkan på narkotikaområdet under år 2020, och konstaterar att narkotikamarknaden inte verkar ha påverkats så mycket av förändringarna under pandemin. När olika länder stängdes ned blev till exempel försäljning av narkotika via digitala marknader vanligare.

I Europa anger omkring 83 miljoner människor, knappt 29 procent av befolkningen mellan 15 och 64 år, att de någon gång använt narkotika. I Sverige är siffran lägre, drygt 18 procent. Både i Sverige och i övriga Europa är det fler män än kvinnor som använder narkotika. Den svenska situationen följer överlag det europeiska mönstret vad gäller användning, distribution och narkotikabeslag.

– Rapporterna om att THC-halten i cannabis ökar är oroande, eftersom det innebär större risk för narkotikaberoende och andra problem. Även den ökade förekomsten av cannabis som blandats med starka syntetiska cannabinoider innebär större hälsorisker, säger enhetschef Joakim Strandberg.

Under 2019 beslagtogs rekordstora mängder kokain, 213 ton, i Europa. Utvecklingen fortsatte under 2020 och i rapporten konstateras att kokain har fått en allt större roll i Europas narkotikaproblematik. Även kokainets styrka har ökat, och fler personer inleder förstagångsbehandling för kokainberoende.

Enligt den europeiska rapporten låg Sverige högst under 2019 vad gäller narkotikarelaterade dödsfall, vilket tidigare redovisats i rapporten Den svenska narkotikasituationen 2020. Samtidigt har dödligheten i Sverige minskat under de tre senaste åren. I 90 procent av alla dödsfall i Sverige var opioider involverade.

– Vi är försiktiga med att jämföra statistik mellan olika länder, men det höga antalet narkotikarelaterade dödsfall i Sverige är allvarligt. Vi behöver arbeta mer med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder, till exempel tidiga insatser för barn och unga, säger Joakim Strandberg.

Världen
Örebronyheter

Källa Folhälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login