Höga elnätsavgifter väntar efter riksdagsbeslut

Av på 1 maj, 2021
Arkivbild

Energiminister Anders Ygeman presenterade tidigare i år ett lagförslag om att ge elnätsbolagen chans att göra investeringar i elnätet genom att ta ut gamla outnyttjade medel. Förslaget har uppmärksammats stort i media och riksdagen röstade förra veckan igenom förslaget. Detta kan nu leda till cirka 30 miljarder kronor i ökade elnätsavgifter för Sveriges elkonsumenter.

Kundkraft lanserade tidigare i år “Nätupproret.se” som ett svar på energiminister Anders Ygemans lagförslag som skulle innebära högre nätavgifter för elkonsumenter. Nätupproret har fått bra genomslag i media (exempelvis i SvD, Di och Sydsvenskan) och en namninsamling på över 57 000 namnunderskrifter lämnades över till näringsutskottet och Ygeman i mars. Tyvärr gav initiative inte någon inverkan på riksdagens beslut. Lagförslaget röstades igenom i förra veckan och innebär nu att Sveriges elkonsumenter kan få dyrare elnätsavgifter igen, trots flera års omotiverade avgiftshöjningar.

Bakgrunden till förslaget

Bakgrunden till Ygemans förslag “särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet” grundar sig främst på att Sveriges elnät behöver rustas upp för att motsvara efterfrågan på el som finns i landet. Idag håller elnätet inte den kapacitet som behövs för att samhället ska kunna utvecklas, t.ex. med nya etableringar av bostadsområden, industrier och med en elektrifierad bilflotta. Med lagförslaget ville Ygeman ge elnätsföretagen chans att nyttja gamla outnyttjade medel från de intäktsramar som finns uppsatta. Det vill säga att ge elnätsföretagen chansen att höja avgifterna för elkonsumenterna för att kunna göra investeringar i elnätet. Problematiken i förslaget var att nyttjandet av gamla medel inte nödvändigtvis behöver leda till ökade investeringar i elnätet, utan skulle i praktiken kunna innebära ökade vinster för elnätsföretagen.

– Både Energimarknadsinspektionen och Konkurrensverket har varit kritiska till lagen, och menar att den kommer leda till ökade vinster för elnätsföretagen och att det är en omotiverad kostnadsökning för konsumenterna, säger Anders Kaijser VD på Kundkraft.

Så mycket kan din elnätsavgift höjas

Efter riksdagens beslut om att rösta ja till lagförslaget träder nu den nya lagen i kraft den 1 juni 2021. Från detta datum har alltså elnätsföretagen chans att ta ut gamla outnyttjade medel som inte används från tidigare år, det vill säga att återigen höja elnätsavgiften för konsumenterna. Mellan åren 2014-2019 ökade elnätsavgifterna med 27% i snitt i Sverige, vilket är långt över utvecklingen för det allmänna konsumentprisindexet.

– Problematiken med förslaget som nu röstats igenom är att elnätsföretagen har laglig rätt att höjda priserna igen. Detta utan att vi vet huruvida pengarna från oss konsumenter går till investeringar i elnätet eller om det blir till rena vinster för elnätsföretagen, säger Anders Kaijser.

De belopp som fortfarande finns kvar för elnätsföretagen att nyttja från tidigare år är över 30,3 miljarder kronor. Detta kan alltså istället bli rena vinster för elnätsföretagen där konsumenterna står som betalare. I snitt innebär det nästan 5 620 kronor per elnätskund fram till 2027.

– Sharon Lavie, sparekonom på Kundkraft: Det känns väldigt kontraproduktivt att först implementera en lag som begränsar elnätsföretagens vinstmarginaler för att ett år senare i princip återinföra samma möjligheter igen. I slutändan är det konsumenten som betalar utan att bli garanterade att pengarna går till de investeringar som är tänkta. Det är bara att beklaga att riksdagen inte lyssnat mer på både remissinstanserna och på de protesterande rösterna vi framförde via Nätupproret.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Kundkraft

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in