Högre priser på begagnade bilar under andra kvartalet

By on 18 juli, 2023
Bild: Kvdbil

Under årets andra kvartal fortsatte priserna på begagnade bilar att stiga. Samtidigt rör sig allt fler mot andrahandsmarknaden där antalet försäljningar ökade under april, maj och juni.

Det visar en ny rapport från bilförmedlaren Kvdbil, där Örebro län hamnar på fjärde plats.

Det senaste året har präglats av höga räntor och en stigande inflation. Samtidigt har priserna på begagnade bilar ökat med över 10 procent sedan årsskiftet. Enligt Bilpris-index, som baseras på ungefär 20 000 auktionsförsäljningar på Kvdbil årligen, noterades en prisökning på 3,9 procent under det andra kvartalet. Mest ökade bensinbilar i pris (+12%) medan priset för elbilar (-10,7%) och laddhybrider (-3,6%) minskade något.

– Priserna på begagnade bilar fortsätter att stiga, drivet av en stark efterfrågan. Allt fler inser fördelarna med att äga en begagnad bil när nybilspriserna skjutit i höjden på grund av inflation och en svagare valuta, och när stigande räntor gjort privatleasing mindre attraktivt. Mycket tyder på att prisnivån på begagnatmarknaden kommer att vara fortsatt hög under de kommande månaderna. Speciellt förväntar vi oss att modeller i det lägre prissegmentet kommer att vara efterfrågade, med tanke på det utmanande ekonomiska läget för många hushåll, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil.

Ökad försäljning av begagnande bilar under Q2

Trots rekordlåga försäljningssiffror i början av året har försäljningen av begagnade bilar ökat under årets andra kvartal. Under perioden april till juni såldes totalt 316 317 begagnade bilar, vilket är en ökning med 2 054 bilar jämfört med samma kvartal föregående år (+0,7%).

Trots att alla exportägarbyten ännu inte har blivit registrerade, har exporten av begagnade bilar ökat med 1,7 procent under det andra kvartalet jämfört med samma period 2022. Hittills i år har 60 779 bilar exporterats, vilket motsvarar en ökning med 20,1 procent jämfört med de första sex månaderna förra året.

– Bristen på nya bilar under och efter pandemin bidrog till ett minskat utbud på begagnatmarknaden. I början av året såg vi fortfarande effekten av detta men under årets andra kvartal har läget stabiliserats. Intressant att notera är att exporten av bilar fortsätter öka som en följd av en svagare krona, fortsätter Daniel Odsberg.

Den största försäljningsökningen stod elbilar för (+75,9%) följt av laddhybrider (+50,4%) och elhybrider (+44,4%). Bensinbilar (-5,4%), dieselbilar (-1,0%) och etanolbilar (-0,8%) minskade i försäljning under det andra kvartalet.

Försäljningen av begagnade bilar ökade i knappt hälften av Sveriges län. Störst var ökningen i Stockholms län (+6,2), följt av Jönköpings län (+4,6%), Hallands län (+3,6%) och Örebro län (+2,1%).

Försäljningsstatistik för begbilsmarknaden, Q2 2023

Län Q2 2023 Q2 2022 Förändring (%)
Stockholm län 61 347 57 753 6,2%
Uppsala län 10 597 10 622 -0,2%
Södermanland län 10 255 10 451 -1,9%
Östergötland län 14 179 14 012 1,2%
Jönköping län 12 322 11 783 4,6%
Kronoberg län 6855 7005 -2,1%
Kalmar län 8129 8226 -1,2%
Gotland län 1885 1983 -4,9%
Blekinge län 5084 5207 -2,4%
Skåne län 43 366 44 785 -3,2%
Halland län 10 802 10 430 3,6%
Västra Götaland län 50 165 49 387 1,6%
Värmland län 10 458 10 385 0,7%
Örebro län 11 498 11 266 2,1%
Västmanland län 9389 9909 -5,2%
Dalarna län 10 334 10 131 2,0%
Gävleborg län 9497 9947 -4,5%
Västernorrland län 8499 8682 -2,1%
Jämtland län 4530 4747 -4,6%
Västerbotten län 8478 8432 0,5%
Norrbotten län 8572 9051 -5,3%
Totalt 316 241 314 194 0,7%

….

Drivmedel Q2 2023 Q2 2022    
  Antal Antal +/- Antal +/- %
BENSIN 166 884 176 363 -9479 -5,4%
DIESEL 100 345 101 371 -1026 -1,0%
ETANOL 10 157 10 236 -79 -0,8%
LADDHYBRID 12 614 8735 3879 44,4%
ELHYBRID 13 862 9220 4642 50,3%
GAS 1909 1737 172 9,9%
EL 9390 5339 4051 75,9%
ÖVRIGT 1156 1262 -106 -8,4%

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Kvdbil
Om sammanställningen
Kvdbils statistik över begagnade bilköp i Sverige hämtas från Bilregistret via statistikföretaget Vroom. Statistiken är preliminär då samtliga ägarbyten ännu inte har registrerats. Prisutvecklingen baseras på försäljningar hos Kvdbil (cirka 20 000 per år) och mäts genom BPI (Bilpriserindex) av systerföretaget Bilpriser.se.

You must be logged in to post a comment Login