Högre risk för internetberoende

By on 29 januari, 2023
Foto: Pixabay

En ny studie från Sydkorea har visat att personer som dricker alkohol varje vecka har en högre risk för att bli beroende av internet. Studien, som publicerades i tidskriften Addictive Behaviors, visade att personer som drack alkohol minst en gång i veckan hade en 70% högre risk för att utveckla ett beroende av internet jämfört med personer som inte drack alls.

Forskarna undersökte också sambandet mellan alkoholkonsumtion och olika typer av internetberoende, och fann att det var starkast för spelberoende. Personer som drack alkohol varje vecka hade nästan dubbelt så hög risk för att utveckla ett spelberoende jämfört med personer som inte drack alls.

Studien bygger på data från mer än 25 000 vuxna sydkoreaner som svarade på frågor om sin alkoholkonsumtion och internetvanor. Forskarna konstaterar att resultaten stödjer tidigare forskning som visat att alkoholkonsumtion ökar risken för beroendeframkallande beteenden, inklusive internetberoende.

Kan leda till nya behandlingar

”Detta kan öppna för nya behandlingar för spelberoende då alkohol och spelberoende kan dela samma belöningsmekanismer. Just nu har vi många behandlingar för alkoholberoende men knappt några för spelberoende.”, kommenterar David Grönte, överläkare i psykiatri från Linköping.

Trots att studien genomfördes i Sydkorea, kan resultaten vara relevanta för andra länder också då internetberoende är ett växande problem över hela världen. Experter uppmanar därför personer att vara medvetna om hur mycket tid de tillbringar online och hur det påverkar deras liv, och att söka hjälp om de misstänker att de har ett problem.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Psykiatrispecialisterna

You must be logged in to post a comment Login