Högre utgifter i statens budget i februari

Av på 29 mars, 2019

Saldot i statens budget för februari blev ett överskott på 41,1 miljarder kronor, det är 8,8 miljarder kronor lägre än i februari 2018. Både inkomsterna och utgifterna ökar jämfört med februari 2018, men utgifterna ökade betydligt mer än inkomsterna. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 131,8 miljarder kronor i februari, vilket är 2,2 miljarder kronor högre än i februari 2018. Det är framför allt inkomsterna av bidrag från EU som ökar, främst för Gårdsstöd, där vissa bidrag kommit en månad tidigare jämfört med föregående år.

För perioden januari–februari uppgår inkomsterna till 226,3 miljarder kronor. Det är 4,3 miljarder kronor högre än motsvarande period 2018.

De totala utgifterna blev 90,7 miljarder kronor i februari. Det är 11,0 miljarder kronor högre jämfört med samma månad föregående år. Det beror framför allt på tillfälligt högre nettoutlåning och att avgiften till Europeiska unionen blev högre. Även de allmänna bidragen till kommunerna blev högre, vilket främst beror på att staten kompenserar kommuner och landsting för sänkt skatt för pensionärer. Utgifterna för migration fortsätter dock att minska.

För perioden januari–februari uppgår utgifterna till 176,5 miljarder kronor, vilket är 4,4 miljarder kronor högre än motsvarande period 2018.

Saldot i statens budget hittills i år är ett överskott på 49,8 miljarder kronor. Det är 0,1 miljarder kronor lägre än samma period 2018.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in