Högsäsong för viltolyckor – uppemot 450 rådjurskrockar väntas i Örebro län

Av på 2 oktober, 2020
Arkivbild

Med hösten kommer högsäsongen för viltolyckor, krockar med rådjur är den allra vanligaste typen. I Örebro län kan vi räkna med uppemot 450 olyckor med rådjur de närmaste två månaderna.

Under oktober månad sker en viltolycka var sjätte minut, dygnet runt, någonstans i Sverige. De allra flesta av dem, nästan tre-fjärdedelar, är en olycka med rådjur.

I Örebro län rapporterades 1 710 krockar med rådjur in till Nationella Viltolycksrådet under 2019. I hela Sverige skedde över 47 350 rådjursolyckor.

Försäkringsbolaget If har räknat ut var i landet bilister är hårdast drabbade av viltolyckor, genom att ta antalet olyckor i förhållande till antalet registrerade personbilar.

Viltolyckor är fortsatt ett stort problem i Sverige. Vi har sett en ökning av dessa under flera år och trenden ser tyvärr ut att fortsätta, säger Johan Granholm, motorexpert på If.

I Örebro län inträffade 11,4 olyckor per 1 000 personbilar under 2019, vilket är i närheten av rikssnittet. Allra flest olyckor, sett till antalet bilar, skedde i Kalmar län (24,2 per 1 000 personbilar).

Olyckorna blir allt fler

Det inträffar allt fler olyckor med rådjur i landet. På fem år har antalet ökat med nästan en tredjedel. Även i Örebro län blir olyckorna fler (+20 procent).

Ökningen beror dels på att rådjursstammen ökar på många håll i landet, men också på att det helt enkelt blir fler bilar på vägarna.

Allra mest har olyckorna ökat på Gotland.

I gryning och skymning så löper man störst risk för viltolyckor, det är då som flest djur förflyttar sig för att leta föda. Håll uppsikt längst med vägkanterna och anpassa farten och försök förutse var djur kan dyka upp, säger Johan Granholm. – Är du på väg att krocka med rådjur ska du bromsa i första hand och styra undan i andra. Risken för personskador är mycket större om du gör en okontrollerad undanmanöver och, eller, krockar med mötande trafik.

Flest olyckor på hösten

Statistiken följer ett tydligt säsongsmönster. Oktober och november är risken att drabbas för en viltolycka störst. I Örebro län inträffade i fjol 402 rådjursolyckor under de här månaderna, vilket motsvarar omkring en fjärdedel av årets alla olyckor.

If bedömer att en krock med en älg i genomsnitt ger skador på bilen för omkring 30 000 kronor, medan vildsvin ger skador för närmare 40 000 kronor. Kollision med rådjur ger skador för omkring 15 000 kronor.

För att få ersättning för skador på din bil vid viltolycka så behöver du ha en helförsäkring på din bil, enligt Johan Granholm. Det finns även tilläggsförsäkring som innebär reducerad självrisk vid kollision med djur. Den kan även ge viss ersättning vid halvförsäkring.

Gör så här om en viltolycka har inträffat:

  • Sätt ut varningstriangeln.
  • Stanna och märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller liknande.
  • Även om djuret inte är skadat, ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.
  • Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet skadas.

Sedan den 1 januari 2010 är du skyldig enligt lag att alltid rapportera en krock med ett vilt djur till polisen. Anmälningsplikten gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

Svenska Jägareförbundet har statens uppdrag att organisera eftersök på trafikskadat vilt. Det finns idag ungefär 5 000 eftersöksjägare i landet och mer än 10 000 eftersökshundar. Var nionde minut, året runt, dygnet runt, utför eftersöksjägare dessa uppdrag för att förkorta påkörda djurs lidande.

Så minskar du risken för viltolycka

  • Anpassa farten och tänk på att djuren ofta rör sig i skymning och gryning och de kommer sällan ensamma.
  • Var extra uppmärksam vid åkrar, sjöar, föryngringsytor och där viltstängslet upphör eller börjar.
  • Ekskogar drar till sig vildsvin och ligger det stora granar nära vägen finns det risk att älgar är i närheten.
  • Djuren drar sig dit maten finns och vildsvin gillar ekollon, älgar gillar granskott.
  • En svart sopsäck på en plogpinne betyder varning för lösdrivande renar

Fakta

Rådjursolyckor län för län

Län Antal olyckor år 2019 Per 1 000 bilar Trend
Blekinge 1 114 13,0 +16 %
Dalarna 2 212 13,3 +19 %
Gotland 671 18,6 +81 %
Gävleborg 1 529 10,0 +30 %
Halland 1 505 8,5 +16 %
Jämtland 1 088 14,8 +53 %
Jönköping 2 773 14,5 +34 %
Kalmar 3 251 24,2 +26 %
Kronoberg 2 095 20,2 +18 %
Norrbotten 430 3,0 +65 %
Skåne 4 070 6,2 +17 %
Stockholm 4 271 4,6 +49 %
Södermanland 2 087 14,3 +42 %
Uppsala 2 334 14,1 +39 %
Värmland 2 873 18,5 +31 %
Västerbotten 698 5,1 +65 %
Västernorrland 898 6,7 +38 %
Västmanland 1 183 8,7 +15 %
Västra Götaland 8 140 10,3 +36 %
Örebro 1 710 11,4 +20 %
Östergötland 2 372 10,8 +26 %

Källa: Viltolycksrådet

Kolumnen “trend” är baserad på en jämförelse med snittet för åren 2013 till 2015. För Norrbottens del endast 2013 på grund av bristfällig data för 2014 och 2015

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod
Siffror på antal viltolyckor per län kommer från Nationella viltolycksrådet.
När vi jämför utvecklingen över tid har antalet olyckor 2019 jämförts med ett medelvärde för åren 2013-2015, förutom för Norrbotten, där endast 2013 års siffror använts, då datan är bristfällig för åren 2014 och 2015.
För att kunna göra regionala jämförelser har vi satt antalet olyckor i relation till antalet personbilar i trafik i länet. De här uppgifterna kommer från SCB och avser 2019.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in