Högsta lönsamheten sedan 2012 för svenska småföretag

By on 14 april, 2017

LRF Konsults nionde upplaga av Lönsamhetsbarometern visar på ett rekordår för de svenska småföretagen 2016, men det är stora skillnader i lönsamhet mellan regionerna. Barometern baseras på faktiska bokslut från 2 441 företag med 0–15 anställda för helåren 2012 till 2016. För tredje året i rad ökar lönsamheten, mätt som vinsten före avskrivningar, för de svenska småföretagen. Lönsamheten för 2016 är den högsta under den undersökta femårsperioden, i genomsnitt 18,2 procent av intäkterna.

Småföretagen i regionen Södermanland & Gotland visar den högsta genomsnittliga lönsamheten i landet under 2016 med 23,7 procent. Det innebär en ökning med 1,9 procentenheter från 2015. Men det räcker inte för att hamna bland de regioner där lönsamheten ökade mest under 2016. Bäst är regionen Jämtland & Härjedalen, där lönsamheten ökade med hela 4,7 procentenheter till 19,2 procent under 2016. Småföretagen i Västergötland & Östergötland har också utvecklats starkt under 2016 och är den region som visar näst högst lönsamhet, med 21,8 procent. En ökning med 3,1 procentenheter.

– Det är väldigt roligt att se att 2016 var det mest lönsamma året för de svenska småföretagen på fem år. Det är också kul att se att flera regioner går mycket framåt. Samtidigt visar Lönsamhetsbarometern på väldigt stora skillnader mellan regionerna och småföretagarna i vissa regioner upplever en helt annan verklighet än de i andra. Både fasta kostnader och marginalerna på sålda varor och tjänster kan skilja sig tydligt mellan landets regioner, säger Katarina Hedström Klarin, VD för LRF Konsult.

Trots de övervägande positiva siffrorna syns vissa orosmoln. I siffrorna syns en mindre, men genomgående, tillbakagång i småföretagens rörelseintäkter. Det framgår även att personalkostnaderna sjunker i flera regioner, vilket kan vara ett tecken på att ägaren har avstått från att ta ut lön eller att man har svårt att rekrytera personal i vissa regioner. Bilden av att vi kan gå mot tuffare tider för småföretagarna stärks av statistik från Bolagsverket, som visar att antalet nya företag minskade med hela 10,7 procent i januari 2017 jämfört med januari 2016.

De senaste åren har överlag varit väldigt goda år för svenska småföretagare, men framtiden är nu mer oviss. Ändringar i 3:12-reglerna skapar osäkerhet samtidigt som den politiska framtiden i Sverige är svår att förutsäga. Även om framtiden är osäker kommer småföretagarna att fortsätta vara viktiga draglok i ekonomin och avgörande för sysselsättningen. Därför är det viktigt att politikerna anstränger sig för att snabbt tydliggöra framtida regelverk, säger Katarina Hedström Klarin, VD för LRF Konsult.

Lönsamhetsbarometern tar också upp viktiga förändringar som antingen är på gång, eller som aktualiseras i deklarationstider, men också om skattemässiga möjligheter som kan underlätta för småföretag att expandera. En viktig förändring för småföretagen är kommande förändringar i 3:12-reglerna.

– Föreslagna förändringar i 3:12-reglerna innebär att skatten på kapitalinkomster från fåmansföretag höjs från 2018. De småföretagare som har möjlighet kan exempelvis överväga att ta ut maximalt belopp i utdelning under 2017. Regeringen har nu uttalat att den så kallade förenklingsregeln inte ska ändras. Även lönekravet för att kunna nyttja det lönebaserade utrymmet lämnas oförändrat, däremot ändras bestämmelserna om beräkning av det lönebaserade utrymmet. Även om skattesatsen höjs är det ingen självklarhet att göra större utdelningar 2017 då pengarna kan behövas i företaget, säger Peter Nilsson, skattejurist på LRF Konsult.

Nedan listar vi tre viktiga förändringar som aktualiseras så här i deklarationstider:
1. Nya 3:12-regler. Regeringen har nyligen föreslagit ändringar i 3:12-reglerna som innebär att skatten på kapitalinkomster från fåmansföretag höjs från 20 till 25 procent 2018. Om förändringarna genomförs kan 2017 alltså vara sista året som kapitalinkomster från fåmansföretag beskattas hos ägaren med 20 procent.
2. Deklaration. Det är deklarationstider och det kan vara snårigt att hitta rätt bland alla avdrag. Tänk på att maskiner och andra inventarier som slits ut inom tre år får dras av direkt. Detsamma gäller inventarier av mindre värde, d.v.s. som kostat mindre än 22 150 kr.
3. Investeringar. Är du enskild näringsidkare och planerar att expandera din verksamhet, eller göra andra investeringar i verksamheten, finns det flera sätt att skjuta upp beskattningen av företagets överskott så att medel frigörs. Till exempel kan man avsätta 30 procent av företagets överskott till periodiseringsfonden. Därigenom kan skatten på detta belopp skjutas framåt i upp till sex år.

Om LRF Konsults Lönsamhetsbarometer
Detta är den nionde upplagan av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer – en rapport som följer utvecklingen bland Sveriges småföretag där flertalet verkar inom branscherna handel, tillverkning och bygg, service, fastighet, transport och logistik.

Nyckeltalen är hämtade från verkliga bokslut från 2 441 företag från en databas om drygt 40 000 småföretag med 0–15 anställda och analyserar lönsamhets- och kostnadsutveckling i denna företagsgrupp för helåren 2012 till 2016. Lönsamhetsmåttet i rapporten är resultat före avskrivningar genom omsättningen.

Lönsamhetssiffror för lantbruksföretag fokuserar vi på i rapporten Lantbrukets lönsamhet. I Skogsbarometern beskrivs hur skogsföretagare upplever sin lönsamhet.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login