Högtryck på arbetsmarknaden i mellersta Sverige

By on 15 juni, 2017
Den pågående högkonjunkturen syns tydligt i arbetsgivarnas sysselsättningsplaner inför det tredje kvartalet, sysselsättningstrenden för mellersta Sverige (Södermanlands, Västmanlands, Örebro samt Värmlands län) är optimistiska + 11 procent. Bland de undersökta branscherna toppar handeln med höga +23 procent, och även hotell- och restaurangbranschen och finans-, fastighets- och uppdragsbranscherna förväntar sig en mycket stor kompetensefterfrågan.

Sysselsättningstrenden för Mellansverige är alltså +11 procent, en ökning med fem procentenheter vid en kvartalsjämförelse och med nio procentenheter jämfört med samma kvartal förra året. Sysselsättningstrenden (se fotnot) för Sverige som helhet är också +11 procent.

– Resultaten tyder på att arbetsgivarna i de mellersta länen förväntar sig en fortsatt stark högkonjunktur och det kommer sannolikt att medföra ytterligare kompetensbrist, samtidigt som det blir allt viktigare för regionen att öka attraktionskraften för att locka de rätta talangerna. Vi rekommenderar arbetsgivarna att planera noggrant för kompetensöverföring, vilket vi kan se att allt fler också gör, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

– Globalt ser vi fortsatt små förändringar jämfört med första halvåret 2017. Vi kan dock konstatera att Japan och Taiwan har den största efterfrågan på arbetskraft globalt inför det kommande kvartalet, samtidigt som Indien och Kina lämnat mer beskedliga jobbprognoser, fortsätter Lars Forseth.

Västsverige toppar och Norrland fortsatt på minus
Arbetsgivarna i fem av de sex svenska regionerna lämnar positiva jobbprognoser inför årets tredje kvartal. I Mellansverige kan arbetssökande alltså se fram emot en relativt stor efterfrågan på arbetskraft, men starkast rapport kommer från Västra Götalands och Hallands län med höga +20 procent – den starkaste på över 13 år för regionen – följt av Östra Götaland med +13 procent och Stockholms- och Uppsalaregionen med +12 procent. Norrland hämtar upp sig mot förra kvartalet men lämnar trots detta en fortsatt negativ jobbprognos. Skånes arbetsmarknad har ökat rejält jämfört med förra kvartalet, men är fortfarande med +4 procent mindre aktiv än de andra storstadsregionerna.

Handeln ser ut att gå urstarkt
Samtliga undersökta branscher lämnar en positiv sysselsättningsprognos. Den starkaste prognosen kommer från parti- och detaljhandeln som ökar till höga +23 procent, en ökning med 17 procentenheter mot förra kvartalet. Finans-, fastighets- och uppdragsbranscherna lämnar återigen en stark prognos och sysselsättningstrenden är +21 procent inför det kommande kvartalet. Även hotell- och restaurangbranschen går starkt medan både tillverkningsindustrin och offentliga sektorn lämnar betydligt mer beskedliga jobbprognoser.

Variation på arbetsmarknaderna globalt
Globalt rapporteras positiva jobbprognoser från 41 av 43 undersökta länder och arbetskraftsefterfrågan ligger på ungefär samma nivåer som inför det andra kvartalet 2017. Indiens jobbprognos har försvagats betydligt och det är nu Japan och Taiwan som rapporterar störst efterfrågan på arbetskraft globalt. Även Ungern och USA rapporterar stor arbetskraftsefterfrågan. Brasilien har lämnat en positiv prognos efter nio negativa kvartal och nu är det istället Italien, Tjeckien och Finland som lämnat de svagaste sysselsättningsplanerna.

Regionalt
Örebronyheter

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det tredje kvartalet 2017 förväntar sig 14 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning, två procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (82 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +12 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +11 procent.

You must be logged in to post a comment Login