Höjd avgift för att söka tillstånd

By on 24 november, 2022
Arkivbild

Höjd avgift för att söka tillstånd att starta fristående skola, enskilda huvudmän som vill starta en fristående skola behöver ansöka om tillstånd hos Skolinspektionen. För att denna prövning ska vara kostnadsneutral för staten beslutar nu regeringen att avgiften för den sökande ska höjas.

– Det är viktigt att vi har en stark ägar- och ledningsprövning av nya skolor och att prövningen inte blir en kostnad för staten. Därför höjer vi nu avgiften för de som ansöker om offentliga medel för att driva fristående skola, säger skolminister Lotta Edholm.

Enskilda huvudmän som vill få tillstånd att starta en fristående skola eller utöka befintligt tillstånd med exempelvis ytterligare årskurser eller program ansöker om tillstånd hos Skolinspektionen. Skolinspektionen gör en ägar- och ledningsprövning av den sökande för att säkerställa att verksamheten kommer att drivas på rätt sätt. Kostnaden för handläggningen ska enligt riksdagens beslut betalas enligt självkostnadsprincipen. Det betyder att den sökande ska stå för kostnaden av Skolinspektionens handläggning. Nivån för avgiften, som beslutades av regeringen hösten 2018 inför införandet av avgifterna den 1 januari 2019, sattes därför med ambitionen att handläggningen skulle vara kostnadsneutral för staten. Skolinspektionens handläggning har dock visat sig vara mer resurskrävande och därmed dyrare än vad som initialt beräknades.

Regeringen beslutar därför att höja Skolinspektionens avgifter för att fullt ut täcka kostnaderna. Avgifterna höjs till 75 000 kronor för nyansökningar, 65 000 kronor för utökning av befintligt tillstånd samt till 20 000 kronor för utökning som avser avvikelser inom gymnasieskolans nationella program, exempelvis särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa Utbildningsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login