Höjda räntor för kommunsektorn

Av på 30 april, 2022

Den digitala rapporten ”Kommunsektorns skuldförvaltning”, som ger en bild av upplägg och villkor för kommunsektorns samlade låneskuld, har nu uppdaterats med ny data för första kvartalet 2022.

Rapporten är byggd på Kommuninvests utlåning och den information som kommuner, kommunala bolag och regioner registrerat i skuldförvaltningsverktyget KI Finans. Underlaget för det första kvartalet består av 6 564 lån, certifikat och obligationer till ett totalt värde av 508 miljarder kronor samt 1 470 derivat med underliggande lånebelopp på 171 miljarder kronor.

Nya affärer första kvartalet 2022

Genomsnittsräntan, inklusive derivat, för nya affärer steg från 0,36 procent för fjärde kvartalet 2021 till 0,65 procent för första kvartalet 2022. Detta var en tydlig förstärkning av den uppgång som skedde under hösten.

Kapitalbindningen för nya affärer förkortades från 2,97 år för fjärde kvartalet 2021 till 2,50 år för första kvartalet 2022. Samtidigt förlängdes räntebindningen, inklusive derivat, från 2,79 år till 2,91 år.

Total låneskuld

Genomsnittsräntan, inklusive derivat, för den totala låneskulden ökade från 0.85 procent för fjärde kvartalet 2021 till 0,88 procent för första kvartalet 2022. Detta är den första ökning som någonsin registrerats i en tidsserie som påbörjades 2015. Även genomsnittsräntan exklusive derivat ökade under denna period, från 0,47 procent till 0,52 procent.

Den genomsnittliga kapitalbindningen, sett till hela låneskulden, minskade från fjärde kvartalet 2021 till första kvartalet 2022 från 2,82 år till 2,76 år. Räntebindningen, inklusive derivat, ökade å andra sidan från 2,83 år till 2,84 år. Användningen av derivat gjorde att räntebindningen förlängdes från 1,66 år till 2,84 år.

– Det är tydligt att de stigande marknadsräntorna får ett allt större genomslag i kommunsektorns upplåning. Att genomsnittsräntan för den totala låneskulden nu steg för första gången på många år är sannolikt ett tecken på att vi rör oss in i en ny räntemiljö. Räntekostnaderna utgör idag en liten del av de totala kostnaderna i kommunsektorn. Men det är en kostnadspost som kommer att öka. I detta läge behöver kommuner och regioner säkerställa att de har en stabil strategi i sin skuldförvaltning, säger Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Kommuninvest

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in