Holland publicerar avvecklingsplan för djurförsök

By on 12 januari, 2017

De flesta djurförsök för att testa kemikalier, läkemedel och andra produkter och för att utveckla t.ex. vacciner kan fasas ut till 2025, men det kan ta längre tid att fasa ut djurförsöken inom medicinsk forskning.

Det skriver den holländska Nationella kommittén för försöksdjursfrågor, NCad, i sin rapport till holländska regeringen efter att ha fått i uppdrag att ta fram en avvecklingsplan för djurförsök. De påpekar också behovet att internationellt samarbete för att avveckla djurförsöken, så att inte verksamheten fortsätter som tidigare men i länder med sämre djurskydd.

Men hur går det då med sjukdomsforskning och utveckling av nya läkemedel om djurförsöken ska avvecklas?
NCad påpekar att allt fler utvärderingar av djurförsök inom medicinsk forskning tyder på att djurförsökens prediktiva värde varierar starkt – många av djurförsöken ger alltså inte önskad kunskap. Detta är väl känt inom läkemedelsforskningen: 9 av 10 nya läkemedelskandidater som utvecklats genom forskning på djur och sedan säkerhetstestats i djurförsök (vilket krävs i lagstiftning och andra regelverk över hela världen) visar sig vara för farliga eller inte fungera, när de testats på människor. Läkemedelsindustrin tillhör därför de branscher som har ett starkt intresse av att hitta andra lösningar än djurförsök.

En liknande utveckling kan förväntas även inom annan biomedicinsk forskning, men den starka ekonomiska drivkraft för att hitta nya metoder som finns hos läkemedelsindustrins saknas inom den akademiska forskningen, även om det är väl känt att djurförsök är mycket dyrt. Mycket av forskningen sker dock redan idag på bakterier och jäst snarare än däggdjur.

NCad poängterar även behovet av radikala förändringar när det gäller hur forskarvärlden och politiker tänker, agerar och organiserar arbetet med att ersätta djurförsök.
Att avveckla och ersätta djurförsök är en mycket komplex process som kräver både förändrade attityder och processer. NCad menar att det engagemang som krävs till stora delar har saknats.

Det har skrivits ett stort antal rapporter om hur fler djurförsök skulle kunna ersättas, som inte följts upp och vars förslag inte fått den finansiering som krävs för att de ska kunna genomföras.

Slutsatsen är att det krävs attitydförändringar och kraftfulla satsningar på att ersätta djurförsöken.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login