Hot, våld, rån drabbar många inom handeln

By on 13 maj, 2023
Arkivbild

Hot, våld, rån drabbar många inom handeln, särskilt de unga. En av de vanligaste orsakerna till ett allvarligt arbetsolycksfall inom handeln är hot, våld och rån, många av de som drabbas är unga.

Anställda inom handel har dock lägre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för hela den svenska arbetsmarknaden, det visar Afa Försäkrings nya statistikrapport om allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro inom handel och restaurang.

– Inom handel är det vanligare än inom andra yrkesgrupper att hot, våld, rån är orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall. Dessa olyckor står för en femtedel av de allvarliga arbetsolycksfallen. Många som drabbas är unga, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Hot, våld, rån – näst vanligaste orsaken till olycka

– Den allra vanligaste typen av olycka för hela arbetsmarknaden är en fallolycka och det gäller även inom handeln. Förutom statistik om allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro inom handeln presenterar rapporten även motsvarande statistik för anställda inom restaurang, säger Emil Askestad.

– Den näst vanligaste olyckstypen inom handeln är hot, våld, rån, där rån utgör tre av fyra olyckor. Därefter följer skuren av kniv eller annat föremål och maskiner och verktyg, olyckstyper som yngre har högre risk för än äldre, säger Emil Askestad.

Unga inom handel mest utsatta för hot och våld

– Anställda inom handel skiljer sig från andra yrkesgrupper eftersom hot och våld-olyckorna drabbar de yngsta. 61 procent av hot och våld-olyckorna i yrkesgruppen drabbade en person i åldern 16–35 år. Den vanligaste bakomliggande orsaken för dessa personer är att bli hotade vid rån och näst vanligast är rånmisshandel, säger Emil Askestad.

– Vi ser en viss minskning av antalet rån sedan 2017, vilket kan tolkas som en effekt av minskad kontanthantering i handeln.

Blev tvingad att öppna kassaskåpet under pistolhot

En manlig butikschef fick en akut stressreaktion och sjukskrivning i mer än 30 dagar efter att han hade blivit rånad. Han berättar:

– Jag blev utsatt för ett pistolrån när jag expedierade kunder i butiken. Rånaren tvingade mig och min kollega att öppna kassaskåpet och tömma det på vår växelkassa.

En kvinna som arbetar som kassapersonal, berättar om vad som hände när hon jobbade i butiken och blev utsatt för hot. Händelsen orsakade en reaktion på svår stress och kvinnan blev sjukskriven i mer än 30 dagar. Hon berättar:

– Två maskerade män kom in i butiken och hotade till sig cigaretter och snus.

Stöd för en säkrare arbetsplats

– Afa Försäkrings statistikrapporter ger fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som även arbetsmarknadens parter tar del av. Statistiken bidrar till olika slags förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för de forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som Afa Försäkring finansierar, säger Emil Askestad.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Afa Försäkring

You must be logged in to post a comment Login