Hotell- och turismprogrammet flyttar ut i verkligheten

By on 14 juni, 2021
Elev i receptionen på Elite Stora hotellet. Foto: Elite Stora hotellet

Från och med hösten kommer elever på Hotell- och turismprogrammet på Virginska gymnasiet studera praktiska delar av utbildningen på Elite Stora hotellet, Sörbybacken och Katrinelunds Gästgiveri och Sjökrog.

– Vi ser verkligen fram emot ett fördjupat samarbete med Elite Stora hotellet för att kunna erbjuda en yrkesutbildning som är attraktiv, meningsfull och hållbar. Idag pågår ett utvecklingsarbete inom gymnasiet för att modernisera de kommunala yrkesutbildningarna. Genom ett gott samarbete med branschen kan vi bidra till kompetensförsörjning inom besöksnäringen, såväl lokalt som regionalt, säger gymnasiechef Mokhtar Bennis.

Under dryga 15 år har elever på Hotell- och turismprogrammet haft sin APL, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, på bland annat Elite Stora hotellet. Samarbetet har varit så pass lyckat att programmet nu går vidare med att även lägga praktiska delar av utbildningen på hotellet. Det innebär att skolans pedagoger bedriver undervisningen direkt på plats på hotellet.

– Vi har haft ett gott samarbete med Elite Stora hotellet som bland annat lett till att flera elever har en anställning på hotellet idag. Nu går vi vidare med en ny satsning och förlägger från och med hösten ett antal praktiska kurser på hotellet. Syftet är bland annat att bidra till yrkesstolthet bland eleverna, ge dem möjlighet att testa på en riktig arbetsplats och få tydliga förebilder och kontakter inom branschen, som kan leda till en framtida karriär, säger Linda Herou Meriloo, rektor för Hotell- och turismprogrammet på Virginska gymnasiet.

– Det är oerhört viktigt för oss att vara en fortsatt bra partner till Hotell- och turismprogrammet, eftersom det är där vår framtida arbetskraft finns. Kompetensförsörjningsfrågan har varit aktuell att titta på under en lång tid eftersom det finns utmaningar med att hitta ny arbetskraft till vår bransch. Det känns viktigt att få vara med och testa något nytt och få vara delaktig i ett arbete som vi själva är väldigt beroende av. Att ta ytterligare ett steg och få möjlighet att påverka de frågor som är aktuella under utbildningstiden känns både spännande och utmanande, säger Annica Lindkvist, hotelldirektör på Elite Stora hotellet.

Samtliga årskurser på Hotell- och turismprogrammet får möjlighet att ha sin undervisning på Elite Stora hotellet och för flera av eleverna i årskurs 3 innebär det 12 veckor på hotellet. Under den tiden kommer eleverna att få en större inblick i vilka yrkesroller som finns på hotellet. Följande kurser förläggs på Elite Stora hotellet: Logi, Konferens och event, Frukost och bufféservering, Konferens 1, Reception 1, Service och bemötande samt arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Hotell- och turismprogrammet kommer ha ett liknande upplägg med Sörbybacken och Katrinelund Gästgiveri och Sjökrog. Genom satsningen bidrar programmet till kompetensförsörjning inom branschen, som har stora behov inom hotell och konferens.

Lokalt | Elite Stora Hotellet Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login