Hotellen tappade 80 procent av intäkterna i april

Av på 4 juni, 2020

Coronapandemin fortsätter att leda till en kraftig minskning av turismen i Sverige. Ny statistik från Tillväxtverket för april 2020 visar att antalet gästnätter på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem i Sverige minskade med 69 procent jämfört med motsvarande månad 2019. Värst drabbade är hotellen som minskade sina intäkter med 80 procent jämfört med april 2019.

Som väntat står utländska besökare för det största tappet på svenska turistanläggningar. De utländska gästnätterna minskade med 82 procent jämfört med april föregående år. De svenska gästnätterna, som stod för 87 procent av de totala gästnätterna, minskade med 65 procent under samma period.

-Det är historiskt låga tal för turismen i Sverige. Den här typen av mätningar har gjorts sedan 1978 och aldrig har antalet gästnätter under april varit mindre än det vi ser nu, konstaterar Kristian Seth, analyschef på Tillväxtverket.

Kraftig minskning av utländska gäster
Gästnätterna för de tre största utländska marknaderna, Tyskland, Norge och Danmark, minskade med 71, 84 respektive 78 procent jämfört med april 2019. Störst minskning stod gästnätterna från Japan och Kanada för som båda minskade med över 99 procent.

Stockholms och Jämtlands län tappar mest
Fördelat över länen stod Jämtlands län följt av Stockholms län, Västra Götalands län för den största minskningen av gästnätterna under april 2020 jämfört med året innan. Alla dessa län hade en minskning på över 70 procent. Bäst klarade sig Gävleborgs län med en minskning på 37 procent.

1,65 miljarder i förlorade logiintäkter
De totala logiintäkterna för hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 470 miljoner kronor, en minskning med 78 procent jämfört med april 2019.

Värst drabbat var hotell med en minskning på 80 procent. Logiintäkter på stugbyar och vandrarhem minskade med 78 respektive 73 procent. Campingar var de som klarade sig bäst med en minskning på 43 procent jämfört med motsvarande månad förra året.

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken för april 2020 bygger på preliminära siffror där det kan förekomma eftersläpning av inrapporterade uppgifter. Därför ska resultatet tolkas med viss försiktighet.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Tillväxtverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in