Humana tar över driften på Berggårdens vård- och omsorgsboende

Av på 11 mars, 2021
Arkivbild.

Programnämnd Social välfärd har beslutat att Humana kommer ta över driften på vård- och omsorgsboendet Berggården från och med 1 oktober 2021. Idag drivs boendet av Norlandia på uppdrag av Örebro kommun.

Örebro kommun har haft ett gott samarbete med Norlandia, men under hösten 2021 går avtalet mellan kommunen och Norlandia ut:

– Längsta möjliga sammanlagda avtalsperiod för driften av Berggården är nio år. När ett avtal går ut måste en ny upphandling göras. Vi som kommun ska då enligt lag offentliggöra upphandlingen och ge alla som vill möjlighet att lägga anbud, berättar Melisa Hasanbegovic, avtalscontroller.

Upphandlingen genomfördes under hösten-vintern 2020. Då lämnade företag in anbud och beslutet om ny utförare togs sedan i programnämnd Social välfärd i februari 2021. Det beslutades att omsorgsföretaget Humana ska ta över driften på boendet från och med 1 oktober 2021.

– Vi tackar Norlandia för ett gott samarbete under de senaste åren och välkomnar samtidigt Humana som ny utförare för Berggårdens vård- och omsorgsboende. Nu arbetar vi tillsammans för att övergången ska bli så smidig som möjligt för alla inblandade, säger John Johansson, kommunalråd (S) och ordförande i programnämnd Social välfärd.

För befintliga hyresgäster på Berggården innebär övergången till en ny utförare i princip ingen skillnad. Oavsett vilket företag som sköter driften av boendet, är kraven som Örebro kommun ställer på kvalitet och förmåga att leva upp till lagstiftningens krav samt politiska mål detsamma. Personalen på Berggården kommer att erbjudas fortsatt anställning hos Humana.

Humana kommer, tillsammans med Norlandia, att ge hyresgäster, anhöriga och personal mer information löpande om bytet av utförare och vad det innebär.

Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in