Hur använder du våra naturområden

By on 7 juli, 2022
Bild: Kumla kommun

Nu kan man vara med och påverka utvecklingen av framtida naturområden i Kumla kommun genom att fylla i enkätundersökning.

I Kumla kommun finns många vackra naturområden och som utgör en värdefull resurs för både medborgare och besökares rekreation och friluftsliv liksom för den biologiska mångfalden. Just nu ser man över naturområdena och man är nyfikna på hur dessa används i dagsläget och hur man ska fortsätta sköta om dem på bästa sätt.

En kort enkät om användningen av befintliga naturområden

Som Kumlabo kan man besvara en enkät där synpunkter ger ett bra kunskapsunderlag att ta med vidare i arbetet och utvecklingen av naturområdena för Kumla kommun. Enkäten innehåller frågor om vilka naturområden i Kumla man brukar besöka och hur ofta man spenderar sin fritid i parker eller natur. Svaren från enkäten kommer användas som ett utav underlagen i förstudien kring bildandet av framtida naturområden och skötsel i Kumla kommun och kommer presenteras både för kommunens tjänstemän och politiker.

Man behöver ditt svar senast fredag 29 juli.

Svara på vår supersnabba enkät, till enkäten om användningen av Kumlas naturområden – forms.office.com/r/FTJdEw1Ser

Kumla
Örebronyheter

Källa Kumla kommun

You must be logged in to post a comment Login