Hur främjar hälso- och sjukvården hälsa hos äldre

By on 4 februari, 2018

Den 5 februari anordnar Svenska Läkaresällskapet den årliga Preventionsdagen – State of the Art med tema ”Hälsofrämjande för äldre”.

– Hälso- och sjukvården bör inriktas mer på att främja hälsa istället för att enbart behandla sjukdomar och det gäller inte minst för patientgruppen äldre, säger Lars Jerdén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets Kommitté för prevention.

Under preventionsdagen presenteras den senaste forskningen inom området tillsammans med goda exempel som belyser hur hälso- och sjukvården kan arbeta för att främja hälsan hos äldre.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login