Hur vill örebroarna utveckla järnvägsområdet genom stan?

Av på 8 mars, 2013

Örebro kommun vill skapa ett bättre resecentrum och utveckla området längs järnvägen. För att fånga in örebroarnas idéer innan arbetet med en fördjupad översiktsplan startar, bjuder vi från den 11 mars in allmänheten att lämna förslag på hur området och de olika platserna kan utvecklas och användas. Det handlar om områdena vid Svampen, Resecentrum, Vasatorget, Södra Station och Gustavsvik, samt små och stora platser, parker och passager däremellan.

Interaktiv webbkarta för förslag och idéer

– Örebros olika delar behöver komma närmare varandra trots att vi har en järnväg genom staden. Det handlar om förbindelser både på längden och tvären. Det finns intressanta platser som kan utvecklas på nya sätt, från Svampen i norr till Gustavsvik i söder, och de platserna vill vi ha idéer om, stora som små, säger Anna Kero, projektledare för arbetet.

Ett nytt resecentrum ska kunna fungerar som en attraktiv och tillgänglig bytespunkt och mötesplats. Vad resenärer ser från tåget, bussen eller bilen när de färdas genom Örebro är också viktigt.

– Vi hoppas att vi får in många idéer, som också är presenterade på lite olika sätt, säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt i Örebro kommun. Vi har gjort en kort film om området, och det vore spännande om andra gör egna filmer där de berättar om sina tankar.

Förutom en film har vi tagit fram en interaktiv webbkarta där man kan lägga in egna idéer och se andras förslag. Vi kommer också att engagera örebroare i fokusgrupper, besöka skolklasser och bjuda in till öppna möten dit alla är välkomna.

Inbjudna arkitekter ska ta fram olika idéförslag
Tre arkitektkontor har fått i uppdrag att hjälpa oss att utveckla Resecentrum och Södra station. Uppgiften är att utgå från örebroarnas behov av att vistas, röra sig och att resa in och ut ur staden. Arkitekterna ska bland annat testa hur man kan förbättra förbindelserna, tillföra handel och kanske kontor, öka bussytorna och få till ett cykelgarage.

– Projektet är otroligt viktigt om vi ska nå våra mål med att fler ska åka kollektivt. I ett växande Örebro behöver vi ett modernt resecentrum som kan hantera fler resenärer, säger Björn Sundin

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in