Hushållen lägger mer pengar på digitala nyheter

By on 25 september, 2021
Arkivbild

De svenska morgontidningarnas digitala läsarintäkter ökar. Ökningen under det andra kvartalet 2021 var 26 procent och landade på 309 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Det visar ny statistik från branschorganisationen TU – Medier i Sverige.

Samtidigt visar den nya statistiken att prenumerations- och lösnummerintäkterna från den tryckta tidningen minskar.

”Under det andra kvartalet var intäkterna från lösnummer och papperstidningsprenumerationer cirka 1,2 miljarder kronor, vilket är en minskning med 6 procent. Det innebär att de totala läsarintäkterna minskade med 1 procent under denna period”, säger Johan Taubert, vd TU – Medier i Sverige.   

TU presenterar också statistiken för första halvåret 2021. Under årets sex första månader ökade de totala läsarintäkterna med 2 procent till cirka 3 miljarder kr, jämfört med första halvåret ifjol.

Morgonpressens totala konsumentintäkter andra kvartalet och halvåret 2021 

  Andra kvartalet, mnkr  Utv. %  Halvår, mnkr  Utv. % 
Landsortspress  782 -3  1 624              1 
Storstadspress  687 1 393              4                
Morgonpress  1 468 -1  3 017               2

TU:s intäktsstatistik produceras i samarbete med organisationens medlemmar. I statistiken ingår uppgifter från 103 jämförbara titlar (96 landsorts- och sju storstadstitlar). Intäkterna för andra kvartalet är estimerade för en titel. Jämförelser med motsvarande period föregående år. 

Sverige
Örebronyheter

Källa: TU – Medier i Sverige

You must be logged in to post a comment Login