Hushållens utgifter ökar med upp mot 30.000 kr i månaden när amorteringskravet återinförs

By on 25 augusti, 2021

Första september återinförs amorteringskravet och de nästan 260 000 hushåll som har valt att använda undantaget under Corona-pandemin, ska återuppta sina betalningar enligt Finansinspektionens krav. För varje miljon i lån ska bolånetagare betala mellan 833 kr och 2 500kr per månad beroende på belåningsgrad och inkomst.

Detta motsvarar en kostnad för en genomsnittlig villa på mellan 2 850 kronor och 8 545 kronor per månad. För en genomsnittlig bostadsrätt landar amorteringskostnaden på mellan 2 055 kronor och 6 165 kronor per månad. Mest behöver villaboende i Danderyd amortera, mellan 10 570 kronor och 31 700kr varje månad för en genomsnittlig villa i kommunen.

Amorteringen en stor utgift för hushållen – kan ge en avmattning i bostadspriserna

Hushållen som valt att pausa sin amortering under perioden står nu inför en rejäl omställning i ekonomin. De som har valt att fortsätta sätta undan samma summa som amorteringen till exempelvis sparande kommer inte märka av någon förändring i vardagsekonomin. Däremot kommer hushåll som vant sig vid att använda pengarna löpande behöva sätta sig ner och göra en ny hushållsbudget och kanske ändra sina konsumtionsvanor.

Detta kan också påverka på bostadsmarknaden, där de ökade månadskostnaden kan få en dämpande effekt och vi kan komma se en avmattning i bostadspriserna.

Tabell*: Så mycket blir amorteringskostnaden per månad för snittvillan/bostadsrätten i olika städer.

Stad/Amorteringstakt Medelpris villa Max lån 85% 1% 2% 3%
           
StorStockholm 7 258 000 6 169 300 5 141 10 282 15 423
StorGöteborg 5 893 000 5 009 050 4 174 8 348 12 523
StorMalmö 5 394 000 4 584 900 3 821 7 642 11 462
Uppsala 5 207 000 4 425 950 3 688 7 377 11 065
Upplands Väsby 5 464 000 4 644 400 3 870 7 741 11 611
Västerås 4 267 000 3 626 950 3 022 6 045 9 067
Örebro 4 107 000 3 490 950 2 909 5 818 8 727
Linköping 4 752 000 4 039 200 3 366 6 732 10 098
Helsingborg 4 788 000 4 069 800 3 392 6 783 10 175
Jönköping 4 286 000 3 643 100 3 036 6 072 9 108
Umeå 4 217 000 3 584 450 2 987 5 974 8 961
Gävle 3 492 000 2 968 200 2 474 4 947 7 421
Borås 3 592 000 3 053 200 2 544 5 089 7 633
Växjö 3 304 000 2 80 8400 2 340 4 681 7 021
Karlstad 3 582 000 3 044 700 2 537 5 075 7 612
Riket 4 021 000 3 417 850 2 848 5 696 8 545

 

Stad/Amorteringstakt Medelpris BR Max lån 85% 1% 2% 3%
           
StorStockholm 3 965 000 3 370 250 2 809 5 617 8 426
StorGöteborg 3 269 000 2 778 650 2 316 4 631 6 947
StorMalmö 2 464 000 2 094 400 1 745 3 491 5 236
Uppsala 2 611 000 2 219 350 1 849 3 699 5 548
Upplands Väsby 2 471 000 2 100 350 1 750 3 501 5 251
Västerås 1 868 000 1 587 800 1 323 2 646 3 970
Örebro 2 097 000 1 782 450 1 485 2 971 4 456
Linköping 2 337 000 1 986 450 1 655 3 311 4 966
Helsingborg 2 110 000 1 793 500 1 495 2 989 4 484
Jönköping 2 295 000 1 950 750 1 626 3 251 4 877
Umeå 2 102 000 1 786 700 1 489 2 978 4 467
Gävle 1 847 000 1 569 950 1 308 2 617 3 925
Borås 1 594 000 1 354 900 1 129 2 258 3 387
Växjö 1 979 000 1 682 150 1 402 2 804 4 205
Karlstad 2 011 000 1 709 350 1 424 2 849 4 273
Riket 2 901 000 2 465 850 2 055 4 110 6 165

 

Omvärdering av bostaden efter fem år
Som bolånetagare får du göra en omvärdering av din bostad vart femte år eller om en omfattande renovering gjorts som innebär en avsevärd värdeförändring av bostaden av en annan anledning än den allmänna prisutvecklingen på bostäder. Den bolånetagare som tog lån i samband med att amorteringskravet infördes i juni 2016 kan alltså nu begära en omvärdering av bostaden. Troligtvis har värdeökningen under dessa år varit så pass stor att lånet har minskat i förhållande till bostadens värde och därmed har också belåningsgraden sjunkit. Om detta är fallet, kan amorteringskostnaden sjunka med flera tusenlappar. En rejäl besparing utan att någon annan omständighet har förändrats.

 

Möjlighet till undantag
Under perioden april 2020 till augusti 2021 har bankerna haft en möjlighet att ge alla bolånetagare som vill, tillfällig amorteringsfrihet utan att särskild annan anledning behöver föreligga än att Corona-pandemin påverkade det allmänna ekonomiska läget. Finansinspektionen uppskattar att ca 12 procent av alla bolånetagare har utnyttjat denna möjlighet. Bankerna har fortfarande möjlighet att ge enskilda låntagare amorteringsfrihet under en begränsad period och efter en individuell prövning om låntagaren får ekonomiska problem, som beror exempelvis på att någon i hushållet blivit arbetslös, dödsfall i familjen eller sjukdom.

**********************************************************************************

Så påverkar amorteringsreglerna låntagare
Finansinspektionen har bestämt att alla nya bolån tagna efter 1 juni 2016 med en belåningsgrad över 50 procent måste amorteras. Bolån med belåningsgrad 51–70 procent ska amorteras med minst 1 procent av den totala skulden varje år. Bolån med belåningsgrad 71–85 procent ska amorteras med minst 2 procent av den totala skulden varje år.

Är lånet tecknat efter 1 mars 2018 gäller också att lån som är högre än 4,5 gånger ditt hushålls bruttoårsinkomst ska amorteras med ytterligare 1 procent, till dess att lånet understiger 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst. Som mest kan man alltså behöva amortera 3 procent av lånet årligen. Till detta tillkommer bankens ränta.

Exempel: Du köper en lägenhet för 3 miljoner och lånar 2,5 miljoner. Din belåningsgrad blir ca 83 procent. (2,5 miljoner /3 miljoner). Du behöver amortera 2 procent per år. Är din bruttoinkomst mindre än 46 300kr/mån omfattas du också av det skärpta amorteringskravet och måste amortera ytterligare 1 procent extra.

Din månadskostnad för amorteringar blir:

  • Om bolånet understiger 4,5 gånger hushållets bruttoinkomster och du amorterar 2 procent blir din månadskostnad för amortering 2 500 000 x 0,02 = 50 000/12 = 4 167 kr/mån
  • Om bolånet överstiger 4,5 gånger hushållets bruttoinkomster och du amorterar 3 procent blir din månadskostnad för amortering 2 500 000 x0,03 = 75 000 /12= 6 250kr/mån.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Hypoteket

You must be logged in to post a comment Login