HUVA skapade engagemang och framtidstro

By on 14 maj, 2018
Hyresgästföreningens Unga Vuxna Ambassadörer och inspiratörer

HUVA skapade engagemang och framtidstro hos barn och unga vuxna i områden som samhället såg som omöjliga.

Hyresgästföreningens unga vuxna ambassadörer, HUVA, från Örebro kommer till Hallstahammars Kulturhus nu på onsdag för att berätta hur man i Örebro arbetade tillsammans för att skapa engagemang och framtidstro hos barn och unga vuxna i områden som samhället såg som omöjliga.

– Vinsten i att engagera sig i sitt bostadsområde är att kunna ha egenmakt. Lokalt engagemang leder till ett stärkt ledarskap, växande ansvarstagande, tryggare bostadsområden, fler goda förebilder och en ökad medvetenhet bland hyresgäster, säger Dan Hersan, initiativtagare och förebild i HUVA.

Ambassadörskapet har lett till fler uppdrag och inte sällan efterfrågas de unga vuxnas medverkan i debatter och samverkansgrupper.

– Engagemanget inom HUVA är beviset för vilken inverkan civilsamhället har på samhället. Jag har fått utmana mitt ledarskap i olika former. Och att få vara engagerad på en plattform där jag påverkar och samtidigt blir berikad är något jag är riktigt tacksam över. Det är enormt värdefull att möjliggöra för potentiella ledare att ta kliv framåt, där förebilder skapas. Lyckas jag med en person, så är jag nöjd livet ut! avslutar Dan.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login