Hyresgäster som tvättar smart får sänkt hyra.

Av på 1 mars, 2013

Den 1 mars inför ÖBO debitering i sina tvättstugor i stadsdelen Oxhagen. Satsningen är unik därför att kostnaden för tvätten baseras på hur mycket el som används under hela tvättpasset, istället utifrån startade maskiner eller tvättpass. På detta sätt kan man påverka hyresgästernas beteende på ett mycket bättre sätt.

De boende får en sänkning av sin hyra som motsvarar kostnaden för en normal tvättförbrukning baserat på lägenhetens storlek. Hyressänkningen blir 1 krona per kvadratmeter och månad. Det innebär att en lägenhet på 70 kvadratmeter får en sänkning med 70 kr per månad.

Oavsett hur mycket man tvättar och hur man använder torkutrustningen speglar kostnaden hyresgästens beteende. Vinsten är att det är torkningen av tvätt som är den största energitjuven i tvättstugan och inte tvättmaskinen. Det är en stor miljövinst om torkskåp och tumlare används mindre.

– Vi tror att detta är rätt väg att gå. Hyresgästen betalar för sin egen förbrukning och kan spara genom att inte använda torkskåpet i onödan. Det är en stor energitjuv som vi kan få bukt med och det vinner vi alla på, säger Linus Larsson, miljöchef på ÖBO.

Tidigare studier visar är när man inför betaltvättstugor minskar antalet startade maskiner i tvättstugan med cirka 20-30 procent. Att själv betala blir en morot att spara och ett mer rättvist system. Vi räknar också med att trycket på tvättstugorna minskar, vilket betyder att fler hyresgäster får chansen att hitta en bra tvättid.

Tvättstugorna i Oxhagen är utrustade med moderna och energisnåla maskiner. När hyresgästen ska tvätta öppnar man tvättstugan en tagg och då läses elmätaren automatiskt av. När tvättiden är slut sker en ny avläsning. På så sätt får man fram tvättkostnaden för en specifik hyresgäst. Kostnaden betalas sedan via hyresavin.

När det nya systemet körts en tid ska ÖBO, tillsammans med Hyresgästföreningen, göra en utvärdering och om det behövs justera systemet. Tanken är sedan att införa debitering på fler platser i beståndet under senhösten.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in