Hyresgästföreningen efterfrågar politiska åtgärder för vikande byggmarknad

By on 25 oktober, 2018

Hyresgästföreningen föreslår att staten går in med statliga topplån för nya hyresrätter för att balansera den kommande lågkonjunkturen. 2019 påbörjas 42 500 bostäder – ett tapp med 21 500 sedan konjunkturtoppen 2017. Det spår Sveriges Byggindustrier i höstens konjunkturprognos.

– En hel finansieringsmodell är i gungning. Byggtakten faller samtidigt som behovet kvarstår, det är ett misslyckande som visar att marknaden inte klarar byggandet utan att samhället är med och delar risken, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

De främsta skälen till att bostadsbyggandet sjunkit är bolånetak och skärpta amorteringskrav som kraftigt begränsat andelen hushåll som kan finansiera en bostad, enligt Sveriges Byggindustriers prognos.

– Att kreditrestriktionerna är boven, som Sveriges Byggindustrier hävdar, är en sanning med modifikation. Om hushållen hade fått fortsätta låna utan ökade egna insatser och amorteringskrav, så hade det framtida fallet blivit ännu värre, säger Martin Hofverberg.

Hyresgästföreningen menar dock att är kreditrestriktioner för hushållen inte är en lösning på sikt, framförallt i ljuset av Boverkets prognostiserade behov om 67 000 färdigställa bostäder om året fram till 2025.

– Vi måste ifrågasätta hela idén med att hushållen ska bära merparten av ansvaret för finansieringen. Det blir för konjunkturkänsligt, och bygger på att priserna hela tiden ska gå upp. Hyresgästföreningen föreslår att staten går in med statliga topplån för nya hyresrätter, för att balansera den kommande lågkonjunkturen, hålla uppe byggtakten och bygga med rimliga hyror, säger Martin Hofverberg.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login