Hyresmarknadskommittén summerar förhandlingsarbetet 2019

Av på 25 juni, 2019

Fler hyresrätter omfattas av fleråriga överenskommelser och en genomsnittlig hyreshöjning på 1,92 procent för hyresgäster i allmännyttiga bolag i hela landet. Så summerar Hyresmarknadskommittén förhandlingsåret efter att 90 procent av lägenheterna i de allmännyttiga bostadsbolagen är färdigförhandlade. Hyreshöjningen motsvarar 20,1 sek/ m2 och drygt 100 sek/månad för hyresgäster i allmännyttiga bostadsbolag.

Hyresmarknadskommittén, HMK, är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation.

– Jag ser förstås helst att så få hyresförhandlingar som möjligt behöver stöd genom medling och tvistelösning. Men, där förhandlingarna verkligen hamnar i ett låst läge så är det bra att vi sedan en lång tid tillbaka har en etablerad process genom Hyresmarknadskommittén. Den nya möjligheten att kunna ta in en oberoende ordförande har visat sig vara ett viktigt komplement till den processen, säger Anders Nordstrand, VD Sveriges Allmännytta (tidigare SABO).

– Det är viktigt att förhandlingarna har ett långsiktigt perspektiv och att parterna tar ett gemensamt ansvar för att utveckla förhandlingssystemet och därmed tryggar den svenska modellen på hyresmarknaden, säger Erik Elmgren, förhandlingschef för Hyresgästföreningen.

HMK har också för avsikt att pröva fler fall i nämnden för prövning av presumtionshyra under

2019/2020. Presumtionshyror innebär i korthet att en hyresvärd och en hyresgästorganisation som är etablerad på den ort där fastigheten ligger, har rätt att träffa överenskommelse om hyror som överstiger bruksvärdesnivåerna för likvärdiga hyreslägenheter. Vi, som parter vill hålla i frågan och för att utvärdera hur regeln fungerar.

Fakta HMK:
Hyresmarknadskommittén, HMK, instiftades 1957 och är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation.

Förhandlingsarbetet, 2019
Årets förhandlingar är i princip avslutade. Mer än 90 procent av lägenheterna är klara medförhandlingarna och resultatet är ett utfall mellan 0 procent och 3,0 procent vilket ger ett snitt i landet på 1,92 procent, vilket motsvarar 20,1 kr/m2. Antalet fleråriga överenskommelser uppgår till 18 stycken, vilket motsvarar 59 500 lägenheter.

Statistik förhandlingsarbetet 2019 2018
Genomsnittlig hyresjustering 1,92% 0,98%
Lägsta hyresjustering 0% 0%
Högsta hyresjustering 3,00% 2,40%
Fleråriga överenskommelser, antal 18 19
Fleråriga överenskommelser, antal lägenheter 59 500 37 000

I 2019 års hyresförhandlingar har de lokala parterna i flertal överenskommelser flyttat fram höjningsdatum i syfte att minska retroaktiviteten för hyresgästerna. Den genomsnittliga hyresstatistiken har inte tagit hänsyn till höjningsdatum eller hyreshöjning på årsbasis.

Totalt har det kommit in 16 ärenden till Hyresmarknadskommittén och utfallet i medling och beslut varierar mellan 2,05 procent och 3 procent. Antalet medlingar som ägt rum lokalt har i år varit; men kommitténs avsikt är att fortsätta arbeta för att lokala förutsättningar ska vara grunden i förhandlingsarbetet.

I det fortsatta arbetet med Claes Stråths förslag om utveckling av dagens förhandlingssystem har HMK prövat två ärende angående de årliga hyresförhandlingarna med en oberoende ordförande som beslutande i kommittén. Ärenden avsåg Bostadsstiftelsen Signalisten i Stockholm och Växjöbostäder AB i Växjö. Utvärdering av prövningarna sker löpande.

HMK har också för avsikt att pröva fler fall i nämnden för prövning av presumtionshyra under 2019/2020.

Parterna har inlett ett arbete för att digitalisera processen i HMK genom en webbaserad lösning där de parter som tvistar kan hantera sitt ärende och följa processen på ett mer transparent sätt än vad som är möjligt idag. HMK portalen förväntas kunna användas under hösten 2019.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in