Hyresmarknadskommittén summerar och reformerar

By on 10 juni, 2017
Arkivbild

Färre medlingar och fler flerårsavtal, så summerar Hyresmarknadskommittén förhandlingsåret som gått. Samtidigt fortsätter den nationella kommittén arbetet med att förbättra förhandlingssystemet.

Hyresmarknadskommittén, HMK, är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Kommitténs summering av den gångna förhandlingsomgången visar bland annat att:

  • Hyresförhandlingarna har gett hyreshöjningar på i snitt 0,69 procent vilket motsvarar 6,86 kronor per kvadratmeter.
  • Antalet fleråriga överenskommelser har ökat från 20 förhandlingsomgången 2016 till 44 stycken 2017. Det motsvarar 115 000 lägenheter 2016 och 144 000 lägenheter 2017.
  • Antal ärenden som HMK behandlat har minskat från 40 förra omgången till 23 stycken 2017.

– Hyresmarknadskommittén har rekommenderat de lokala parterna att slutföra förhandlingarna inom tre månader. Det har gett resultat, de ärenden som kommittén behandlat har lämnats över efter cirka en och en halv månad. Det är positiva steg framåt, ingen är betjänt av långdragna processer, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

– Det är viktigt att poängtera att förhandlingarna ska bygga på lokala förutsättningar och för att stärka det arbetet har kommitténs medlare i vissa fall besökt de lokala parterna för att medla. Det har gett goda erfarenheter och insikter som kommittén tar med sig i det fortsatta förbättringsarbetet, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

Under maj månad har HMK låtit en opartisk nämnd för första gången pröva en presumtionshyra. Fler sådana ärenden kommer att prövas och förfarandet utvärderas löpande. Parterna diskuterar även hur de lokala parterna kan få ytterligare stöd i arbetet med systematisk hyressättning.

Regionalt
Örebronyheter

Fakta HMK:
Hyresmarknadskommittén, HMK, instiftades 1957 och är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

You must be logged in to post a comment Login