Hyresrätten är dörren till ett integrerat Sverige

By on 27 maj, 2018

En unik kartläggning på kommunnivå, stadsdelsnivå och bostadsområdesnivå visar att mångfalden finns där utbudet av hyresrätter är stort. Låg mångfald finns i innerstäderna där bostadsrätten är dominerande upplåtelseform liksom i villaförorter. Södermalm i Stockholm, Majorna-Linné i Göteborg och Innerstaden i Malmö är de stadsdelar som har lägst mångfald i sina respektive städer.

Love Börjesson, senioranalytiker på Hyresgästföreningen och gästforskare vid Stanforduniversitetet, har gjort forskningsstudien om mångfald och segregation.

I rapporten mäts mångfald av grupper, alltså i vilken utsträckning människor födda i olika länder finns i olika områden. Vi mäter även segregation, alltså i vilken utsträckning mångfalden är jämt fördelad mellan olika områden. Våra resultat visar att blandningen av människor födda i olika länder ökar i Sverige och den blir mer jämnt utspridd i landet. Det innebär att fler och fler bostadsområden hjälps åt i integrationen. Samtidigt visar forskningsstudien entydigt på att mångfalden är högre i områden med många flerfamiljshus. Allra högst är mångfalden i områden som domineras av hyresrätter, säger Love Börjesson.

Det är en stor skillnad mellan upplåtelseformerna. Medan det hyrda boendet ger möjligheten till en naturlig integration, fungerar det ägda boendet i motsatt riktning.

– Det går att förbättra sin inkomst genom arbete, men det är svårare att förändra sin förmögenhet. Just av den anledningen har resurssvaga personer svårt att påverka sitt boende när de klättrar på inkomststegen. De saknar föräldrar som kan belåna sin villa för att bistå med en handpenning. Därför är det i bostadsområden med hög andel hyresrätter som mångfalden finns. Detta måste politiker ta fasta på och bevara hyresrätten som en generell upplåtelseform, för människor med olika bakgrund och olika inkomster, säger Hyresgästföreningens förbundschef Jonas Nygren.

Hyresgästföreningens kartverktyg finns på kartor.hyresgastforeningen.se

Det är tillgängligt för alla som vill få aktuell och korrekt information om såväl mångfalden som segregationen och hur den relaterar till hushållens köpkraft samt till upplåtelseformer på kommunnivå, stadsdelsnivå och bostadsområdesnivå.


Kommuner med högst mångfald

 1. Botkyrka
 2. Södertälje
 3. Malmö
 4. Sigtuna
 5. Haparanda

Kommuner med lägst mångfald

 1. Lekeberg
 2. Öckerö
 3. Piteå
 4. Söderköping
 5. Gotland

Kommuner med lägst segregation

 1. Färgelanda
 2. Öckerö
 3. Sotenäs
 4. Vellinge
 5. Gagnef

Kommuner med högst segregation

 1. Trollhättan
 2. Karlskrona
 3. Borlänge
 4. Sandviken
 5. Kristianstad

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login