I dag nyöppnar Café Kvarnen vid biblioteket

Av på 18 augusti, 2021

Sedan Folkets Hus stängde Café Olé har cafélokalerna stått tomma. Men i dag kl 14.00 öppnar caféet igen, under namnet Café Kvarnen, och det är projektet Unga och nyanlända till jobb som kommer att driva det. Förutom att förse biblioteksgäster och andra med kaffe och tillbehör ger det möjlighet till arbetsträning för nyanlända kvinnor. Öppettiderna blir desamma som bibliotekets.

Arbets- och språkträning för utlandsfödda kvinnor

Projektet drivs av kommunens två verksamheter Vuxenutbildningen och Avdelningen för arbetsmarknad och integration (AMI) och syftar till att få utlandsfödda kvinnor med kort tidigare utbildning närmare egen försörjning. Två handledare finns anställda för att ansvara för driften. Kvinnorna arbetar på caféet halvtid och läser yrkessvenska på halvtid.

Möjligheterna till företagsform utvärderas under hösten

Vårt mål är att verksamheten kan övergå till att bedrivas som ett socialt, arbetsintegrerat företag där försäljningen täcker alla kostnader, utan att ekonomisk vinst är huvudsyftet. Ett sådan företag har som mål att skapa sysselsättning för personer som har det svårt på arbetsmarknaden och att ge möjlighet till arbetsträning. Vi kommer att utvärdera projektet och fatta beslut om hur framtida verksamhet ska se ut under hösten.

Unga och nyanlända till jobb är ett projekt med stöd av Europeiska socialfonden (EFS).

Länet
Örebronyheter

Källa: Kumla kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in