I Lindesberg får du mest energi för pengarna

Av på 24 november, 2020

När 2020-års Nils Holgersson-rapport presenterats kan vi konstatera att Linde energi erbjuder sina kunder lägst pris för både elnät och fjärrvärme. Detta jämfört med övriga energibolag i Örebro län.

– Vi arbetar medvetet och långsiktigt för att kunna erbjuda våra kunder smarta och hållbara energilösningar, som bidrar till bästa möjliga livskvalitet. Och det till ett rimligt pris, säger Jens Isemo, vd på Linde energi.

– Vi ägs av Lindesbergs kommun och de pengar vi tjänar stannar och återinvesteras i kommunen, bland annat i ett mer stabilt och hållbart elnät samt i vårt klimatsmarta fjärrvärmenät, fortsätter Isemo.

Nils Holgersson-rapporten är en jämförande studie där man tittar på en typkunds kostnader för el, fjärrvärme, avfall och vatten i samtliga Sveriges 290 kommuner. Linde energi, och Lindesbergs kommun, placerar sig på plats 109 av landets 290 kommuner när det gäller elnätspriser och på plats 97 när det gäller fjärrvärmepriser. Det är med marginal lägst i Örebro län.

En förändring mot föregående år är att Linde energi år 2020 även ligger lägst vad gäller fjärrvärmepriser, förra året var det kommunägda bolagets fjärrvärmepris näst lägst i länet.

– Alla ska kunna leva, jobba och utvecklas i Bergslagen. Vår uppgift är att bidra till att det är möjligt. När du väljer Linde energi, väljer du också att stötta det lokala förenings-, kultur- och näringslivet. Tillsammans bygger vi och tar ansvar för framtidens Bergslagen, säger Fredrik Klingvall, kommunikationsansvarig på Linde energi.

Om Nils Holgersson-rapporten
Sedan år 1996 ger Nils Holgersson Gruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Nils Holgersson Gruppens medlemmar är för närvarande Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

Elpriset är sammansatt av elnätsavgiften och elhandelspris (SCB:s statistik för rörligt elavtal 1 juli aktuellt år i elområde 3) samt gällande elskatt för aktuellt år och kommun.

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Källa: Linde energi 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in