Idag infaller Earth Overshoot Day

Av på 29 juli, 2019

Idag den 29 juli infaller ”Earth Overshoot Day” – tidigare än någonsin. Därmed har mänskligheten gjort av med årets budget av förnybara resurser. Ett sätt att flytta dagen framåt och inte belasta klimatet är att köpa och sälja begagnat – något som svenskarna blir allt positiva till. Mer än varannan (55%) har blivit mer eller mycket mer positivt inställd till begagnathandeln de senaste tre åren.

– Det finns idag en allt större medvetenhet kring konsumtion av nya saker och att det leder till en enorm miljöbelastning, säger Tero Marjamäki, pressansvarig på Blocket.

Idag inträffar ”Earth Overshoot Day” – den dag på året då hela mänskligheten förbrukat naturens årskvot av förnyelsebara resurser. Europas motsvarande dag inträffade 10:e maj, medan Sveriges redan var 3:e april i år.

Det finns flera saker man kan göra för att bidra till att jorden ska kunna hålla det globala klimatmålet och inte värma upp jorden med mer än två grader. En stor insats man kan göra är att sluta köpa nya saker och kläder och istället vända sig till begagnatmarknaden. En undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av Blocket visar att allt fler blir positivt inställda till att köpa och sälja begagnat. Mer än varannan (55 %) har blivit mer (39 %) eller mycket mer (16 %) positivt inställd till begagnathandeln de senaste tre åren. De i åldern 18-25 är de som framförallt blivit mycket mer positiva (24 %) likaså har de i åldern 65-79 blivit mer positiva (43 %).

– Det är glädjande att se att fler och fler får upp ögonen för den cirkulära handeln. I dag har vi till stora delar ett slit-och-släng-samhälle – och det är inte hållbart. En av de största utmaningarna enligt FN:s globala mål är hållbar produktion och konsumtion, och där kan gemene man spela en stor roll, genom att inte köpa nytt, utan vända sig till begagnathandeln i första hand istället, säger Tero Marjamäki, pressansvarig på Blocket.

Sju av tio har köpt saker som aldrig använts
Undersökningen från Kantar Sifo visar också att många idag köper saker som sedan aldrig kommer till användning. Sju av tio har någon gång köpt något som de sedan aldrig använt. Därtill känner många ett behov av att prylbanta sitt hem, det vill säga rensa bort saker som man inte längre använder eller har behov av. Nästan fyra av tio (38 %) känner ett behov att prylbanta sitt hem, bland kvinnor är andelen än högre, 47 procent.

– Att köpa och sälja saker begagnat gör att man blir mer hållbar ur miljösynvinkel och tack vare begagnathandeln på Blocket kan 0,8 miljoner ton växthusgaser undvikas varje år. Det motsvarar som om alla Sveriges vägar stod tomma i över en månad och ju fler som upptäcker begagnathandeln, desto bättre för miljön. Vi måste få en handel som är bättre på att förlänga produkters livslängd för en hållbar konsumtion, avslutar Tero Marjamäki.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in