Ideell kulturallians utlyser krisstöd till lokalt kulturliv

Av på 6 mars, 2021

Ideell kulturallians öppnar nu för ansökningar i satsningen ”Kulturens kapillärer – stöd och utveckling av den ideella kultursektorn under coronakrisen och i en återuppbyggnadsfas”. Projektet har som huvudsakligt syfte att stötta det lokala kulturlivets föreningar under coronakrisen.

Ideell kulturallians är en samlande röst för den ideella kultursektorn i Sverige. Ideell kulturallians företräder 18 nationella organisationer som i sin tur har hundratusentals medlemmar. Genom kulturutövare, hembygdsrörelse, konstföreningar, studieförbund, samlingslokaler och musik- och scenkonst-arrangörer gör vi kulturen levande i hela landet.

Ideell kulturallians kommer under 2021 genom det av Postkodstiftelsen beviljade projektet att fördela ekonomiskt stöd till ett hundratal aktörer inom den ideella kulturen. Projektet syftar till att återstarta verksamhet, bygga upp kompetens, utbyten och erfarenhet som ger förutsättningar för att skapa och arrangera kultur i ett nytt och förändrat landskap under och efter corona.

“Välbehövlig injektion till det lokala kulturlivet”
“Vi är mycket glada över samarbetet med Postkodstiftelsen som kommer att ge en välbehövlig injektion till det lokala kulturlivet och bidra till att utveckla digitalt producerad och distribuerad kultur. Effekterna av pandemin mildras och föreningslivet stärks. Direkta sökbara stöd riktade till lokala ideella kulturföreningar kommer att möta akuta behov hos drabbade kulturaktörer”, säger Calle Nathanson – ordförande i Ideell kulturallians.

De statliga krisstöden har i alltför liten utsträckning nått ut till den ideella kulturens minsta föreningar. Läget är kritiskt och det finns på många håll inga eller små marginaler. Verksamheter riskerar att tvingas lägga ner med resultatet att det sker en försvagning av kulturlivet. Projektet kommer därför att stödja lokala ideella kulturföreningar för genomförande av ur smittskyddssynpunkt säker verksamhet och utveckling av den digitala kulturen.

“Utlysningen har precis öppnat och vi ser fram emot projekt som kan stärka och utveckla det lokala kulturlivet. Det är enkelt att ansöka om stödet direkt på vår hemsida”, säger Gunnar Ardelius – verksamhetschef i Ideell kulturallians.

Webbinarier om Kulturens kapillärer – krisstöd till det ideella kulturlivet 
Ideell kulturallians håller webbinarier 8 mars och 15 mars för mer information om vilka projekt som kan få stöd och hur du söker stödet. Ansök senast 7 april 2021. Beslut om stöd meddelas under maj månad. Projektet ska vara genomfört innan årets slut. Kontaktperson för utlysningen: Anna Livion Ingvarsson – projektkoordinator Ideell kulturallians.

Kultur | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in