Idévagnen fångar upp samhällsidéer i Varberga Centrum

By on 21 maj, 2017

Har du en idé som du vill du genomföra? Kom och prata med oss!

Om du har en idé kan vi hjälpa dig att utveckla den. Du kanske har funderat på hur vi kan öka tryggheten i samhället, hur företag kan ta ett större samhällsansvar, hur våra nyanlända kan inkluderas på ett bättre sätt, hur äldres kompetenser kan tillvaratas eller hur arbetslösheten kan hanteras? Du kanske har nya idéer om utbildning, miljöfrågor eller vill diskutera medborgares inflytande i allmänhet.

I Örebro län finns ett regionalt samarbete som vill stötta utvecklingen av nya idéer om hur samhället kan bli en bättre plats att leva i. Vi kallar oss för Partnerskapet för sociala innovationer och består av organisationer, föreningar, kommuner, regionen, länsstyrelsen och universitetet.

Eftersom vårt regionala samarbete består av så många olika aktörer har vi tillsammans goda möjligheter att hjälpa dig på traven. Vi kan t.ex. hjälpa dig att utveckla din idé, att hjälpa till att hitta finansiering och att hitta samarbetspartners.

Kl. 14.00 börjar det i Varberga Centrum.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login