Igår återupptogs rättegången mot företrädare för ATS i Örebro.

Av på 4 april, 2013

Rättegången fortsatte där den slutade innan påskhelgen med allmänna förhör av personer ur familjen Hassoun och Fattah.

Åklagar paret E. Börjesson och P. Hedman försökte enträget få reda på vem som varit Chef eller skött den dagliga driften, men samtliga åtalade svävade på målet och påstod att det inte funnits någon uttalad chef och när det gäller ekonomin så pekar alla på Per Jahrl som den som haft hand om det mesta vad gäller löner och div. utbetalningar.

Man la en del tid från åklagarhåll på vem eller vilka som haft tillgång till såkallade ”bankdosor” av vilka det skall ha funnits flera i företaget.

Vid det allmänna förhöret av Per Jahrl framkom att han endast haft tillgång till sin egen privata ”dosa” som han förvarat på kontoret men även en företagsdosa med begränsad tillgång dvs bara behörighet att ”Titta” på kontona, detta är även bekräftat från banken, men enligt så gott som samtliga övriga ska Per Jahrl ha utfört ett flertal transaktioner.

Khalid Fattah son till Omar Fattah berättade bland annat att han och familjen dvs. Far, Bror och styvmamma hade gemensam ekonomi även efter att han flyttat hemifrån, detta betydde bl.a. att Khalid hade hand om och även fullmakt över sin far Omars konto med en såkallad bankdosa, men när det gällde sitt egna konto så hade hand gett sin dosa till Per Jahrl för att sköta om vissa återbetalningar av pengars om felaktigt ska ha kommit in på hans konto?.Det skall också nämnas att även Mia Jacobsson hade anförtrott Per Jahrl med sin privata bankdosa, detta tillbakavisas också av Per Jahrl, även Mia Jacobsson har fått stora summor utbetalt från ATS på sitt konto .

Intrycken från dag 4 är att ATS drevs helt utan någon som helst chef eller ansvarig vad gäller den dagliga driften, ej heller hade någon annan hand om ekonomin förutom Ahmed Hassoun i mycket begränsad omfattning annars var det i allt väsentligt Per Jahrl enligt övriga tilltalande och detta förnekades av Per Jahrl.

Örebronyheter fortsätter följa utvecklingen och återkommer efter helgen med mer info.

Roger Bergqvist - Skribent, ÖrebronyheterRoger Bergkvist, Skribent
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in