IKEAs medarbetare får dela på 1,1 miljard kronor – inom ramen för lojalitetsprogrammet

By on 7 december, 2021
Sedan 2013 har lojalitetsprogrammet Tack! uppmärksammat medarbetarnas bidrag till IKEAs framgång. I år delas totalt 110 miljoner Euro – drygt 1,1 miljard kronor – ut till dem som arbetat inom Ingka koncernen i mer än fem år – en summa som går till medarbetarnas pension.

Sedan 2013 har lojalitetsprogrammet Tack! uppmärksammat medarbetarnas bidrag till IKEAs framgång. I år delas totalt 110 miljoner Euro – drygt 1,1 miljard kronor – ut till dem som arbetat inom Ingka koncernen* i mer än fem år – en summa som går till medarbetarnas pension.

I Sverige innebär det omkring 13 000 kronor per kvalificerad heltids-arbetande medarbetare.

– Tack! är inspirerat av vår grundare Ingvar Kamprad, som önskade dela framgångarna för IKEA med sina medarbetare. Samtidigt är det ett sätt att uppmärksamma våra medarbetares långsiktiga bidrag till IKEA genom åren. Efter ett mycket speciellt verksamhetsår känns just årets Tack! extra bra, säger Miriam Swärdh, People & Culture Manager på IKEA Sverige. 

Lojalitetsprogrammet Tack! omfattar alla marknader runt om i världen inom Ingka-koncernen – den största franchisetagaren till IKEA. Medarbetare får samma summa oavsett enhet, position och lönenivå. Den som arbetar deltid får en summa som står i relation till antal arbetade timmar. 

Summan sätts av till medarbetarens pension och för att kvalificera sig ska ha man ha jobbat fem sammanhängande verksamhetsår på IKEA. Till pensionen inkluderas även de första fyra åren retroaktivt. I Sverige innebär det för 2020 omkring 13 000 kronor till varje kvalificerad, heltidsarbetande medarbetare. 

Sedan införandet 2013 har Tack! avsatt över 827 miljoner Euro (8,3 miljarder kronor) till IKEA-medarbetares pension globalt. Pengarna fördelas mellan alla marknader inom Ingka koncernen, baserat på varje marknadsandel av den totala lönesumman. Utbetalningen baseras på koncernens totala resultat under föregående räkenskapsår. 

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa IKEA
*Ingka koncernen är varumärket IKEA största franchisetagare och äger över 390 varuhus och ett flertal planeringsstudios och mindre citybutiker på 32 marknader. 
Tack! är Ingka Groups lojalitetsprogram där samtliga kvalificerade medarbetare får samma extra summa till sin pensionsplan oavsett befattning eller lön.
One IKEA Bonus är Ingka Groups bonusprogram. Programmet är prestationsdrivet och följer de mål som varje år satts på Ingkas olika enheter.
UPPSKATTA var en engångsgåva som ett erkännande för unika insatser under pandemin i kombination med ett av fantastiska resultat.

You must be logged in to post a comment Login