Inbromsning av bröstcancerscreening i Örebro län

By on 29 maj, 2023
Region Örebro län uppmanas fortsatt enbart erbjuda mammografi till kvinnor mellan 40 och 74 år.
Bild: Bröstcancerförbundet

Socialstyrelsen bromsar utveckling av bröstcancerscreening i Örebro län, efter en översyn väljer Socialstyrelsen att behålla nuvarande rekommendationer för bröstcancerscreening.

Region Örebro län uppmanas fortsatt enbart erbjuda mammografi till kvinnor mellan 40 och 74 år trots att fler än dubbelt så många kvinnor över 74 år dör av bröstcancer. Socialstyrelsen rekommenderar inte heller tilläggsundersökning för kvinnor med mycket tät bröstvävnad som har högre risk att utveckla bröstcancer.

– Socialstyrelsen tar inte hänsyn till aktuell forskning, vilket hämmar regionernas utveckling av bröstcancerscreeningen. Att erbjuda samma screening som 1997 duger inte om vi vill att fler ska överleva bröstcancer, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

En rad aktörer, bland annat läkare, forskare, regioner, pensionärsorganisationer och Bröstcancerförbundet har haft synpunkter på Socialstyrelsens översyn av rekommendationerna för bröstcancerscreening. Kritiken handlar bland annat om hur översynen genomförts, vilken forskning Socialstyrelsen valt att inkludera och vilka experter som tillfrågats.

Socialstyrelsen rekommenderar att enbart kvinnor mellan 40–74 år kallas till mammografi. I sin översyn kom Socialstyrelsen fram till att det inte finns någon forskning kring nyttan av att erbjuda bröstcancerscreening för kvinnor över 74 år. Detta trots att Socialstyrelsens eget dödsorsaksregister visar att fler än dubbelt så många äldre dör av bröstcancer.

Per hundratusen kvinnor i Örebro län dog 16 kvinnor i åldrarna 60–74 år av bröstcancer under 2021, men i åldrarna 75–89 år, som inte kallas till mammografi, steg siffran till 109 kvinnor.

– Den främsta orsaken till de äldres överrisk för död i bröstcancer är att tumörerna hittas senare och hunnit växa sig större. Detta ger också mer omfattande behov av behandling, säger Irma Fredriksson, överläkare vid Karolinska sjukhuset och registerhållare Nationell Kvalitetsregister för Bröstcancer.

Socialstyrelsen undersökte också möjligheten att erbjuda tilläggsundersökning till kvinnor med tät bröstvävnad. Redan i dag kan många mammografiapparater användas för att göra brösttomosyntes. Metoden har högre tillförlitlighet än mammografi vid svårbedömda bröst och rekommenderas av EU-kommissionen. Trots detta ska regionerna endast erbjuda mammografi, även till kvinnor med mycket täta bröst.

– Redan i dag skulle vi kunna erbjuda en säkrare bröstcancerscreening. Socialstyrelsen borde uppdatera sina rekommendationer för att främja en utveckling som kan ge evidens och bidra till att resurserna används så effektivt och säkert som möjligt, säger professor Sophia Zackrisson, överläkare vid Skånes Universitetssjukhus och ordförande i Svensk Förening för Bröstradiologi.

Fakta om bröstcancer och screening:

– Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor
– Varje år får cirka 8 000 kvinnor diagnosen bröstcancer
– 2021 avled 1 326 kvinnor av bröstcancer
– Två av tre bröstcancrar upptäcks vid mammografi
– En av tio kvinnor riskerar att få bröstcancer före 75 års ålder
– 24 procent av alla bröstcancrar diagnosticeras efter 75 års ålder
– När screening upphör vid 74 år har kvinnor i genomsnitt 13 år kvar att leva
– Var tionde kvinna som kallas till mammografi har mycket täta bröst

Dödsorsaksregistret: antal döda i bröstcancer per 100 000 kvinnor år 2021

Ålder: 60–74 erbjuds mammografi
Ålder: 75–89 erbjuds ej mammografi

Region/rike

Antal döda/
100 000

60–74 år

Antal döda/
100 000

75–89 år

 

 

 

Riket

46

120

Stockholms län

50

128

Uppsala län

50

142

Södermanlands län

46

179

Östergötlands län

63

80

Jönköpings län

48

149

Kronobergs län

67

201

Kalmar län

63

104

Gotlands län

97

114

Blekinge län

42

180

Skåne län

42

159

Hallands län

38

100

Västra Götalands län

44

88

Värmlands län

34

87

Örebro län

16

109

Västmanlands län

52

100

Dalarnas län

55

68

Gävleborgs län

37

112

Västernorrlands län

46

122

Jämtlands län

97

134

Västerbottens län

61

102

Norrbottens län

46

112

Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas 2023-05-24

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Bröstcancerförbundet

You must be logged in to post a comment Login