Inbromsning på arbetsmarknaden under årets första kvartal

By on 5 januari, 2023

Svenska arbetsgivare förväntar sig en inbromsning i rekryteringstakten under det första kvartalet 2023 – sysselsättningsprognosen sjunker med 11 procentenheter, från +34 till +23, jämfört med föregående kvartal. Samtidigt är det stor skillnad mellan prognoserna för olika branscher och regioner, visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

– Svenska arbetsgivare rapporterar väldigt spridda sysselsättningsprognoser inför det nya året, där vissa branscher har en stark rekryteringstakt medan andra dämpar takten rejält. Det är ovanligt att se så stora variationer mellan olika branscher och regioner, vilket speglar konjunkturläget vi är på väg in i, säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup.

Inför det första kvartalet 2023 lämnar svenska arbetsgivare en sysselsättningsprognos på +23, en minskning med 11 procentenheter jämfört med föregående kvartal. IT-branschen toppar listan över branscher som förväntar sig ökad sysselsättning med en prognos på +37 procent. Telekom-, media- och kommunikationsbranschen gör däremot en tvärnit och förväntar sig ingen ökad sysselsättning alls. Däremellan är spridningen stor: från transport- och logistikbranschens prognos på +13 procent till bank-, finans- och fastighetsbranschens prognos på +35 procent.

– Det är tydligt att IT-branschen i Sverige kommer fortsätta att brottas med en stor kompetensbrist även under 2023. På en inbromsande arbetsmarknad är det nu viktigt att arbetsgivarna inte enbart lägger fokus på rekrytering, utan även vågar satsa på intern utveckling och utbildning för att kunna fylla de behov som finns inom den egna organisationen, säger Mikael Jansson.

Även landets regioner visa stora skillnader i sysselsättningsprognoserna. Stockholm- och Uppsalaregionen samt Mellersta Sverige – Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län – förväntar sig en rekryteringstakt på starka +29 procent. Norra Sverige och Östra Götaland ger däremot betydligt försiktigare sysselsättningsprognoser på +15 respektive +12 procent.

– Kontinuerlig kompetensutveckling blir allt viktigare, och ska jag ge ett enda råd till den enskilde medarbetaren inför 2023 så är det att stärka förmågor som är attraktiva på arbetsmarknaden. Inte minst är det en fördel att förvärva kompetens som efterfrågas inom bristyrken, men även att försöka utveckla mjuka kompetenser som samarbetsförmåga, inlärningsvilja och flexibilitet, säger Mikael Jansson.

På europeisk nivå är prognoserna tvetydiga. Länder som Ungern och Polen lämnar negativa sysselsättningsprognoser på -8 respektive -2 procent, samtidigt som Österrike och Frankrike lämnar starka sysselsättningsprognoser på +29 och +27 procent. Globalt är arbetsgivarna i länder som Kanada, Australien och Indien optimistiska med prognoser på klart över +30 procent.

Mätningen utfördes under perioden 13 oktober–25 november, vilket innebär att osäkerhetsfaktorer som kriget i Ukraina och en ökad inflation kan påverka undersökningen.

Om sysselsättningstrenden

Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det första kvartalet 2023 förväntar sig 18 procent av de svenska arbetsgivarna att minska arbetsstyrkan, 42 procent förväntar sig en oförändrad sysselsättning medan 39 procent förutser en ökad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +21 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +23 procent. Samma beräkning sker i samtliga 40 länder.

Om ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer

ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 20 år och är den enda globala undersökning som mäter framtida sysselsättning, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet i stället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 40 länder. I Sverige har 770 intervjuer genomförts. Mätningen utfördes under perioden 13 oktober–25 november 2022.

Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 60 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i hela världen: ”How do you anticipate total employment at your location to change in the coming three months as compared to the current quarter?”. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

Sverige
Örebronyheter

Källa: 

You must be logged in to post a comment Login