Industriellt synsätt hjälper ÖBO att spara och dela energi

Av på 26 augusti, 2020
Foto: Alex von Sydow

Genom strategiskt arbete och industriellt synsätt på fastighetsdrift har Örebrobostäder ÖBO effektiviserat användningen av både värme och el. Från 2005 till idag har elförbrukningen minskat med mer än hälften. ÖBO jobbar sedan för att framtidens fastigheter både ska kunna producera, lagra och dela energi.

Ett strategiskt mål var att, med 2005 som referensår, sänka elförbrukningen med 25 procent till 2015. ÖBO nådde redan då 40 procents sänkning och till idag som nämnts med mer än 50 procent.

– Vi har visat att det finns en mycket stor potential att effektivisera även i befintliga bestånd, säger Jonas Tannerstad, chef el och automation på ÖBO.

Värdestegring
För hela fastighetsbeståndet som omfattar 1,5 miljoner kvadratmeter i 23500 lägenheter, minskade driftkostnaderna med 80 miljoner kronor per år och fastighetsvärdet steg med 1,6 miljarder kronor.

– Det finns därmed ingen motsättning mellan att rädda klimatet och förbättra fastighetsägarens ekonomi, menar Jonas Tannerstad.

Jonas Tannerstad har inte bakgrund från fastighetsbranschen, utan från tillverkningsindustrin. Därifrån tog han med sig synsätt på hur ett företags materiella resurser förvaltas bäst. Genom att betrakta ett fastighetsbestånd som en maskin (!) hittade han nya grepp för att effektivisera och optimera.

Tre delar
Att effektivisera energianvändningen är bara en del av ÖBO:s strategi. Den andra delen är att producera och lagra energi. Och den tredje att dela energi mellan hus, mellan stadsdelar eller med en helt annan aktör, exempelvis ett energibolag.

Produktion och lagring av energi tillämpas bland annat i kv Karmen, som består av både renoverade och nybyggda hus. Helt ny fastighetsautomation är installerad. Exempelvis är värmetillförseln styrd mot vädret, både prognos och realtidsväder. Förfinad styrning gör att toppar i efterfrågan jämnas ut, vilket hjälper fjärrvärmeleverantören att hushålla med sin kapacitet.

El produceras i solceller och elen kan lagras i batterier. Även elbilar inkopplade på laddstolpar kan användas för batterilagring – Vehicle to grid (V2G). En fastighet är inte längre enbart en förbrukare av el och annan energi. Genom den smarta styrningen av elanvändningen i kv Karmen kan denna till exempel bidra till det nationella kraftnätets behov av frekvensreglering.

Kanske först i landet
Med byggstart i höst uppför ÖBO drygt 600 lägenheter i området Tamarinden på Sörbyängen. Här kommer värme att produceras i solfångare och el i solceller. Elen kommer att kunna lagras i batterier och enligt konceptet V2G. Tamarinden kanske blir det första bostadsområdet i landet som både producerar, lagrar och delar energi mellan fastigheterna.

– Tamarinden kommer att producera egen energi och denna används i första hand innan energi köps utifrån, förklarar Jonas Tannerstad. Båda de tekniska näten – för el respektive värme – inom Tamarinden, kommer att byggas så att energin kan delas mellan husen.

Den egna elproduktionen och utjämning av effekttoppar gör att effektbehovet för det övergripande nätet minskar. En simulering där 600 lägenheter kopplades samman visade att effektbehovet från det överliggande elnätet kunde minskas med 33 procent.

– Både värme och el i Tamarinden kommer att kontrolleras med mycket hög upplösning, kanske att jämföra med att ta EKG på en patient. Styrningen av energianvändningen görs i detalj och i elsystemet kan el flyttas mellan faserna för ett jämnare uttag. Nästa steg i utvecklingen blir att ta hjälp av AI och Machine Learning, där automationen själv svarar för erfarenhetsåterföring, avslutar Jonas Tannerstad på ÖBO.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Källa: Stordåhd Kommunikation

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in