Industrifaktas konsultpanel bekräftar inbromsningen på byggmarknaden

By on 22 september, 2018
Arkivbild

Analysföretaget Industrifakta genomför två gånger per år en enkät med arkitekter och konsulter i syfte att få tidiga signaler på hur aktiviteten på byggmarknaden kommer att utvecklas på två års sikt.

I Industrifaktas senaste konsultenkät i augusti kan man notera en minskning av arbetsvolymen med 0,7 procent jämfört med för 6 månader sedan, Jenny Ingelström från Industrifakta kommenterar resultatet och menar att utfallet ger stöd åt den minskning av husbyggandet som Industrifakta väntar sig framöver.

När det gäller orderstockens utveckling under kommande halvår är konsulterna också försiktiga i sina bedömningar och räknar med en ökning på knappt 1,5 procent, Jenny menar att detta också ligger i linje med Industrifaktas prognoser för de samlade husbyggnadsinvesteringarna 2019, som man räknar med kommer att ligga kvar kring 2018 års volym.

Enligt konsultpanelen väntas byggandet av bostadsrätter och handelslokaler växa svagare än genomsnittet under det kommande året medan det inom offentliga lokaler och infrastruktur istället förväntas ske en ökning.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login