Industrilandskap i Bergslagen håller årsmöte med föredrag om dagens gruvdrift

By on 17 mars, 2022
Bild: Industrilandskap Bergslagen

Torsdag 24 mars kl 18:30 håller föreningen Industrilandskap i Bergslagen årsmöte i NTO-lokalen i Stripa med efterföljande föredrag av Stefan Sädbom – gruv- och prospekteringsgeolog på Bergskraft och vid Lovisagruvan – som talar om ”Ännu mullrar det i berget…”

Stefan Sädbom är gruv- och prospekteringsgeolog på Bergskraft och vid Lovisagruvan.

Bergskraft Bergslagen har sitt säte i Kopparberg och bedriver verksamhet inom geologi, gruva, miljö och därtill relaterade verksamheter. Läs mer på bergkraft.se >>

Lovisagruvan driver sedan 2004 en underjordsgruva i Stråssa med höga halter av zink och bly samt något silver. Prospektering i närområdet och teknikutveckling pågår parallellt. Läs mer på lovisagruvan.se.

Gruvverksamhet har pågått i Sverige i över tusen år och har varit en av Bergslagens största inkomstkällor. Under efterkrigstiden minskade gruvindustrin dramatiskt. Av de drygt 10.500 kända gruvorna fanns i slutet av 1900-talet bara några få gruvor kvar. Som ett resultat av den ökade globala efterfrågan på metaller har dock Bergslagen fått en helt ny uppmärksamhet under 2000-talet.

Förening för bevarande av industrimiljöer i Bergslagen

Industrilandskap i Bergslagen är en förening för bevarande av industrimiljöer i Bergslagen. Föreningen bildades 2003 som Larsbo Kalk och Stripa Gruvas vänner för att framför allt medverka till bevarandet av industrimiljöerna vid Larsbo Kalkbruk och Stripa Gruva. År 2012 bytte föreningen namn till Industrilandskap i Bergslagen och startade Minerallabbet i Stripa. 2018 genomförde föreningen tillsammans med Örebro Läns Museum en arkeologisk förundersökning av Kronohyttan i Guldsmedshyttan.

Föreningen samlar berättelser digitalt

Industrilandskap i Bergslagen samlar och publicerar berättelser digitalt som alla intresserade kan titta och lyssna på:

  • Ing-Marie Tarkkanen berättar om industriminnen från Stripa.
  • Johnny Olsson berättar om Kronohyttan i Guldsmedshyttan där Gustav Vasa gjöt kanoner och kanonkulor.
  • Pelle Holm berättar om Nybersgruvan som stängde först 1971.Pelle var utlånad från Stråssa som reparatör i gruvan.
  • John Tarkkanen berättar om silvergruvorna i trakten av Guldsmedshyttan – och om varför Guldsmedshytte bruk kunde överleva.
  • James Hollingworth berättar om sina år i Löa, Vasselhyttan och tillkomsten av Värdshuset Älgen.

Stripa
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login