Influensan kostar svenska företag miljardbelopp årligen

Av på 28 oktober, 2019
Arkiv bild.

 Årets influensasäsong närmar sig snabbt. Enligt Folkhälsomyndigheten insjuknar årligen mellan 5-12 procent av alla svenskar i influensan, och även om information om vaccination ofta fokuseras gentemot riskgrupperna, drabbas även unga och friska relativt hårt av sjukdomen1. De som drabbas får ofta hög feber, frossa, värk i kropp och huvud, trötthet och ofta även torrhosta.

Till skillnad från många andra sjukdomar innebär insjuknande i influensa ofta minst fem dagars frånvaro från jobbet för en förvärvsarbetande, och även om tillståndet sällan innebär allvarlig fara för hälsan är en så lång sjukfrånvaro både besvärlig och ovälkommen

“Generellt borde vi ta säsongsbunden influensa på större allvar i Sverige. Att uppmuntra fler i riskgrupperna att vaccinera sig är en självklarhet för att minska dödlighet i influensa, men ur ett rent samhällsekonomiskt perspektiv borde vi bredda insatserna. I princip innebär varje fall av säsongsbunden influensa onödigt lidande hos den som insjuknar och en samhällsekonomisk kostnad som skulle kunna undvikas”, säger Charlotta Zacharias, Leg. Läkare på Vaccin Direkt.

Säsongsbunden influensa leder till stora kostnader för svenska företag
Räknat på kostnaden för en genomsnittlig sjukdag för en förvärvsarbetande i Sverige och fem dagars sjukfrånvaro blir totalkostnaden för sjukersättning i samband med influensa mellan 2,5-7 miljarder kronor för svenska företag årligen2. En stor siffra för en årligt återkommande och förutsebar sjukdom som kan förhindras genom vaccination. Denna kostnad inkluderar inte heller produktionsbortfall, vikariekostnader, VAB och andra följkostnader relaterat till influensa.

Intresset för att erbjuda influensavaccinering ökar bland företag
Sanofi har på senare år märkt ett ökande intresse från företag att erbjuda influensavaccinering till sina anställda. Ett exempel är PEAB i Stockholm som själva sett att insjuknande i influensa innebär en markant ökad sjukfrånvaro under säsongen:

“Vi erbjuder ett vaccinationsprogram mot säsongsbunden influensa som är tillgängligt för alla våra anställda. Vi har haft utmaningar med hög sjukfrånvaro under influensamånaderna och hoppas med denna insats kunna minska sjukfrånvaron. Det här är också en fin och uppskattad förmån som vi är glada att kunna erbjuda våra medarbetare”, säger Gunnar Wannehag, personalchef på PEAB.

Sveriges första influensabuss ska öka medvetenhet om influensavaccin
För riskgrupperna är vaccinationsbenägenheten högre än hos resten av befolkning. För att öka medvetenheten och benägenheten även bland andra grupper att vaccineras mot influensan satsar Sanofi i år på ett samarbete med VaccinDirekt som har lång erfarenhet att ta ut TBE vaccinering (fästingvaccin) direkt till konsumenterna. Till en början kommer samarbetet innebära en Influensabuss som erbjuder smidig influensavaccinering direkt till allmänheten i Stockholmsområdet.

“Fästingbussen har blivit ett välkänt inslag under vår- och sommarmånaderna och vi ser fram emot att testa konceptet även med influensavaccin under hösten. Genom att ta vaccinationen direkt dit där människor finns hoppas vi kunna minska antalet som insjuknar och sprider influensan vidare i år”, avslutar Charlotta Zacharias, Leg. Läkare på VaccinDirekt. 

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Sanofi Pasteur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in