Information med anledning av situationen i Ukraina

By on 4 mars, 2022

Kumla kommun följer utvecklingen i Ukraina och omvärlden, och samverkar med andra myndigheter. Lördagen den 26 februari tände man upp sitt vattentorn i gult och blått. Detta gjordemani, liksom många andra kommuner, för att visa sina sympatier med det ukrainska folket och som en symbol för demokrati och frihet.
 
Bekräftad information

Bekräftad information om allvarliga händelser får du alltid via svenska myndigheter, såsom MSB. Krisinformation.se sammanställer och förmedlar information från myndigheter, kommuner och andra ansvariga aktörer:

 • Krisinformation.se – krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget
  .
 • MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/om-rysslands-invasion-av-ukraina/
  .
 • Länsstyrelsen Örebro län – lansstyrelsen.se/orebro/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—orebro/2022-02-25-med-anledning-av-det-forandrade-omvarldslaget.html
  .
 • Regeringen – regeringen.se/
  .
 • UDs reseinformation – regeringen.se/uds-reseinformation/

Viktigt med källkritik

Vid allvarliga händelser är det extra viktigt med källkritik. Det är viktigt att värdera informationen och inte föra vidare information som man inte helt säkert vet är tillförlitlig.

Bekräftad information om allvarliga händelser får du alltid via svenska myndigheter, såsom MSB, Försvarsmakten och polisen.

 • Krisinformation.se sammanställer och förmedlar information från myndigheter, kommuner och andra ansvariga aktörer – krisinformation.se/
  .
 • Krisinformation.se, Det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld – krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget

Bemöt och hantera oro hos barn och unga

Barn och unga kan känna oro på grund av kriget i Ukraina. Information och bilder sprids via bland annat sociala medier. Det är viktigt att vuxna lyssnar på barnen och samtalar om vad det är som händer och om den oro de känner.

Länsstyrelsen Örebro Län har samlat länkar till flera olika nationella aktörer med information om att bemöta barns oro. Försvarsmakten har tagit fram råd för hur föräldrar, skolpersonal och andra vuxna kan prata med barn om deras oro.

 • Bemöta barns oro (Länsstyrelsen Örebro län) – lansstyrelsen.se/orebro/samhalle/social-hallbarhet/manskliga-rattigheter-och-demokrati/barnets-rattigheter-och-barnkonventionen.html
  .
 • Att prata med barn om oro för omvärldsläget (Försvarsmakten) – forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/forsvarsmakten-i-sverige/sakerhetslaget-i-ostersjon/att-prata-med-barn-om-oro-for-omvarldslaget/

Kumla
Örebronyheter

Källa Kumla kommun

You must be logged in to post a comment Login