Information om utsläpp av biogas i Bettorp, Örebro den 2 december 2020

By on 4 december, 2020

Vi vill informera våra kunder, leverantörer och allmänheten om hur vi inom Biogasbolaget i Mellansverige AB har hanterat händelsen med utsläpp av biogas vid anläggningen i Bettorp den 2 december 2020.

Händelseförloppet

  • Larmet till 112 kom ca 14.45.
  • Det var ett flak med biogas som började läcka och detta upptäcktes av chauffören som lossade flaket.
  • Räddningstjänst och polis var på plats kort därefter. Ett område på ca 300 meter kring anläggningen spärrades av och räddningstjänsten avvaktade till en början för att låta gasen fritt släppa från flaket.
  • Biogasbolaget hade personal på plats ca 16.20. Detta för att bistå Räddningstjänsten.
  • Ungefär samtidigt hade Räddningstjänsten själva kunnat stänga en ventil i flaket och läckan upphörde omgående.
  • Ca 16.40 var faran över och avetablering från Räddningstjänst och polis kunde påbörjas.

Vad är det för typ av anläggning?
Det är en klassad anläggning för tankning av gasdrivna fordon. I detta fall bussarna i Örebro.

Hur mycket gas har läck ut?
Flaket har en geometrisk vattenvolym om 19 kbm*. Vi bedömer att i princip all gas har läckt ur flaket.
* I trycksatta kärl så gäller att vid 250 bar och 0 grader C så är den maximala gasvolymen 5 000 normalkubikmeter (Nm3).

Hur farligt är biogas?
Biogas består till minst 97 % av Metan CH4. D v s det är en metangas som i sin tur är ett drivmedel till fordon. Den är giftfri och lättare än luft, vid eventuella utsläpp stiger biogasen uppåt och späds snabbt ut till en ofarlig halt. Men om man andas in för höga koncentrationer så kan man få irritation i halsen. Om man är i ett slutet utrymme och andas in mycket gas, så kan man få syrebrist, på grund av att biogasen då tränger bort syret. Den är dessutom odöriserad och luktar väldigt mycket för att läckage ska upptäckas lätt.

Biogasen har en högre antändningstemperatur än diesel och bensin, så risken för brand eller explosioner vid trafikolyckor är faktiskt mindre än för bensin- och dieselbilar.

Hur säkrar ni anläggningen?
Anläggningen är säker och vi har gasmätare och kameror. Anläggningen ronderas inne och ute av vår personal och flak kontrolleras även löpande av chaufförer vid lossning. Varje rum med kompressorer och liknande utrustning har gasvarnare som larmar tidigt. Långt under gränsvärdena. Utomhus fungerar inte gasvarnare, där är det kameraövervakning som gäller. Vi har även byggt in flaken med betong runt flakplatserna som en extra säkerhetsåtgärd. Detta för att minska risker till allt omkringliggande, vid en eventuell olycka. Hela anläggningen är omgärdat av staket och väl upplyst. 

Varför hände detta?
Detta är en väldigt ovanlig händelse. Det är för tidigt att säga varför det hände, men det vi vet idag är att det är någon form av brott i en rördel. Det kan vara i röret eller klämringarna som klämmer ihop rördelarna. Flaket är hos oss och leverantören kommer att felsöka. 

Påverkar det leveransen av gas till stadsbussarna i Örebro?
Den här händelsen kommer inte att påverka vår möjlighet att leverera biogas till bussarna i Örebro.

Vad händer nu?
Händelsen anmäls till berörda instanser. Utredning kommer att vidtas för att klargöra vad som ledde fram till detta. Samt vad vi kan göra för att minska framtida risker för liknande händelser.

Lokalt | Bettorp
Örebronyheter

Källa: Karlskoga Energi & Miljö

You must be logged in to post a comment Login