Informations- och samrådsmöte om förslag till ny detaljplan för fotbollshall i Vivalla

Av på 7 november, 2013

Måndag 11 november kl. 18–20 bjuder vi in till ett informations- och samrådsmöte om förslaget till ny detaljplan för en fotbollshall i Vivalla.

Då berättar vi vad som hänt sedan december 2012 och presenterar det nya förslaget. Vi hälsar även medias representanter välkomna till mötet.

Örebro kommun vill bygga en inomhushall för fotboll i Vivalla. De ursprungliga planerna har ändrats och nu finns ett nytt förslag till detaljplan för fotbollshallen.

Bland annat har fotbollshallens placering flyttats till området längs Vivallaringen i sydöstra delen av Vivalla, norr om City Gross.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in