Infosolutions fortsätter nationell testning av covid-19

By on 1 februari, 2021
Upphandlingen för nationell av covid-19-testning för 2021 är färdig och går till Infosolutions.

Folkhälsomyndighetens upphandling av nationell storskalig testning av pågående covid-19-infektion är nu färdig. Uppdraget går till Infosolutions och medaktörerna Samtrans Omsorgsresor och Apoteket.

Tidigt i våras tog Infosolutions initiativ till att starta mobila teststationer för att snabbt få igång storskalig testning av covid-19. Regioner och myndigheter var positiva och i dag finns möjlighet att testa sig vid bussar och bodar utplacerade på 230 platser i Sverige. Sedan i somras hanterar Apoteket utlämning av testkit för egenprovtagning i hemmet, i hälften av landets regioner. I slutet av förra året inledde Folkhälsomyndigheten en upphandling av nationell storskalig testning enligt lagen om offentlig upphandling. I dag fick Infosolutions det formella uppdraget.

– Pandemin har krävt stora insatser från samhällets aktörer och jag är tacksam för att vi är många som jobbar tillsammans under den här dramatiska tiden. Nu fortsätter vårt arbete med att testa för pågående infektion, säger Alex Stendahl, vd Infosolution.

Med i uppdraget från Folkhälsomyndigheten ingår aktörer som på olika sätt bidrar med bredd, kunskap och kapacitet. Apoteket AB, med närvaro i hela landet, fortsätter uppdraget att tillhandahålla testkit för provtagning hemma.

– Vi är mycket glada att få fortsätta att bidra till att minska pandemins följder för våra invånare, säger Apotekets vd Ann Carlsson. Genom vårt samarbete med Infosolutions ser vi fram emot att fortsätta och utveckla detta uppdrag enligt Folkhälsomyndighetens och regionernas önskan.

Bussar, personal och logistik vid de mobila teststationerna har sedan starten levererats av Samtrans.

– Vi är stolta över det här utökade förtroendet, att få bygga vidare på samarbetet med Infosolutions och Folkhälsomyndigheten med nationell tillgänglighet och testkapacitet. Dagens besked ger en ökad förmåga till testning och smittspårning, säger Tomas Hansson, vd på Samtrans Omsorgsresor.

Preliminär avtalstid är hela året 2021 ut, med möjlighet till förlängning vid behov ytterligare 12 månader. 

…………….

Lista på de regioner som 2021 – 02 -01 anslutit sig till Infosolutions mobila teststationer

Blekinge

Dalarna

Gotland

Gävleborg

Halland

Jämtland/Härjedalen

Kalmar

Norrbotten

Skåne

Stockholm

Sörmland

Värmland

Västernorrland

Västmanland

Östergötland

Örebro 

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Infosolutions

You must be logged in to post a comment Login