Inga skarpa förslag mot rökning

Av på 10 juli, 2013

Igår tisdag presenterades utredningen S 2012:04 som har granskat tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak. A Non Smoking Generation menar att utredningens förslag inte räcker, det krävs i stället ett totalförbud mot marknadsföring av tobak.

– Utredningens förslag skrapar endast på ytan. Med ett totalförbud utan undantag mot marknadsföring av tobak skulle vi inte ha haft de problem som finns idag. Vi behöver göra mer för att se till att få stopp på nyrekryteringen av unga rökare. Hit hör exponeringsförbud av tobak och neutrala paket som inte alls berörs i utredningens förslag. Vi hade hoppats att regeringen skulle ha visat mer mod och gett utredaren mandat att föreslå åtgärder som går i den riktningen, säger Elin Ramfalk, generalsekreterare för A Non Smoking Generation.

Övertramp som gäller olaglig tobaksreklam har varit svåra att driva via Konsumentverket i Karlstad, som är central tillsynsmyndighet när det gäller marknadsföring av tobak. A Non Smoking Generation har åtskilliga gånger bistått med bilder, information och anmälningar, utan att något har hänt. En förklaring till den bristande uppföljningen är myndighetens knappa resurser när det gäller arbetet med tobaksfrågor.

– Konsumentverkets möjligheter att ingripa mot olaglig marknadsföring av tobak har varit begränsade. Det är positivt att utredningen ser problemet och ger myndigheten mandat att direkt agera. Samtidigt måste Konsumentverket få de resurser som krävs, och se till att prioritera tobaksfrågan, avslutar Elin Ramfalk.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in