Ingen återhämtning för nyproduktion 2019

Av på 4 januari, 2019
Arkivbild.

I Fastighetsbyrån senaste Mäklarpanel har 483 mäklare runt om i landet svarat på frågor om efterfrågan på nyproducerade bostäder. Sju av tio har upplevt en minskad efterfrågan på nyproduktion under 2018 – och utvecklingen förväntas fortsätta nästa år. Endast en av tio mäklare tror på återhämtning med ökad efterfrågan under 2019.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 483 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. Den här gången har de fått specifika frågor om nyproduktion.

På frågan ”Hur upplever du att efterfrågan på nyproduktion har utvecklats under 2018?” svarade 70 % att efterfrågan minskat. 23 % tyckte inte att efterfrågan förändrats medan 7 % upplevde att efterfrågan ökat. I Stockholm och Göteborg är det 9 av 10 mäklare som har upplevt en minskad efterfrågan på nyproduktion.

– Intresset för nyproducerade bostäder har generellt varit svalt under 2018. Detta har medfört prissänkningar i pågående projekt och problem att få ihop ekonomin i nya projekt. Resultatet av det är att antalet sälj- och byggstarter rasat under året, säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig för nyproduktion på Fastighetsbyrån.

Affärsmodellen håller inte i en vikande marknad
Henrik Lenander bedömer att avmattning och prisnedgång i slutet av 2017 är den stora orsaken till den minskade efterfrågan.

– Prisnedgången hösten 2017 gjorde att pågående projekt gick in i 2018 med en för hög prisbild jämfört med vad marknaden var beredd att betala. Prisnedgången gjorde också att den ekonomiska risk du tar när du binder dig till ett köp av ny bostad flera år i förväg blev uppenbar för många. Affärsmodellen för nyproduktion med flera år mellan köp och tillträde slutade helt enkelt att fungera, säger Henrik Lenander.

Få tror på återhämtning 2019
Mäklarna fick även frågan ” Hur tror du att efterfrågan kommer att utvecklas under 2019, jämfört med idag?”. Endast 10 procent tror på ökad efterfrågan medan 45 % tror på minskad efterfrågan. 45 % tror att efterfrågan kommer att bestå som i slutet av 2018.

– Jag tycker att mäklarna är lite för pessimistiska. Bostadsmarknadens prisutveckling 2019 kommer att vara avgörande men det som talar för en bättre efterfrågan jämfört med idag är att utbudet av nyproducerade bostäder kommer att minska. Även förutsättningarna för att få ihop ekonomin i nya projekt, med en marknadsanpassad prisbild på bostäderna, är bättre tack vare justerade markpriser och billigare entreprenader, säger Henrik Lenander.

Henrik Lenander, har du någon nyårsönskning för 2019?
– Bostadsköp är för de flesta människor det största privatekonomiska beslutet man tar under sitt liv därför är det viktigaste långsiktiga spelregler. Jag hoppas att politikerna kan få till en blocköverskridande, långsiktig uppgörelse kring bostadspolitiken under året. Både vi mäklare och byggare måste dessutom lyssna mer på vad tilltänkta kunder efterfrågar för att produkt och pris skall bli rätt från början, säger Henrik Lenander.

Resultat:

Hur upplever du att efterfrågan på nyproduktion har utvecklats under 2018?

Efterfrågan 2018 Ökad Minskad Ingen skillnad
Riks 7,42 69,53 23,05
Stor-Stockholm 1,47 92,65 5,88
Göteborg 4 92 4
Malmö 33 0 67
Större 2,63 78,95 18,42
Mellan 15,38 55,77 28,85
Mindre 10 47,14 42,86


Hur tror du att efterfrågan kommer att utvecklas under 2019, jämfört med idag?

Efterfrågan 2019 Ökad Minskad Ingen skillnad
Riks 10 45 45
Stor-Stockholm 6,56 54,1 39,34
Göteborg 9,52 47,62 42,86
Malmö 0 0 100
Större 10,53 47,37 42,11
Mellan 18,37 36,73 44,9
Mindre 7,25 42,03 50,72

Om Mäklarpanelen
Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 7-14 december 2018 och totalt svarade 483 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in