Ingen nedsättning av avgifter för homeopatiska läkemedel

By on 12 oktober, 2022
Arkivbild

Läkemedelsverket har beslutat att inte bevilja nedsättning av avgifter för homeopatiska läkemedel. En nedsättning skulle innebära att det inte finns täckning för myndighetens kostnader för granskning och uppföljning av produkterna. Granskning och uppföljning är ett viktigt steg i Läkemedelsverkets uppgift att säkerställa att alla läkemedel är säkra för konsumenten.

Nya avgifterna för homeopatiska läkemedel började gälla från 1 januari 2022. Årsavgiften för homeopatiska läkemedel höjdes då från 250 kr till 1 300 kr, vilket motsvarar myndighetens kostnad för uppdraget. Höjningen föranleddes av en hemställan från Läkemedelsverket.

Ett antal företag som har homeopatiska läkemedel registrerade i Sverige har ansökt om nedsättning av årsavgifterna. Leverantörsföreningen för homeopati (LFfH) som representerar majoriteten av tillverkare/leverantörer av homeopatiska läkemedel på den svenska marknaden har också inkommit med en skrivelse om nedsättning.

– Enligt läkemedelslagen ska homeopatiska läkemedel registreras hos Läkemedelsverket för att få säljas på den svenska marknaden, säger Monica Lidberg, tillståndsdirektör på Läkemedelsverket. I avgiftsförordningen är det tydligt att Läkemedelsverket fullt ska täcka kostnaderna för det arbetet.

– Läkemedelsverket är medvetet om att den höjda avgiften kan komma att slå hårt mot marknaden. Men en nedsättning skulle i praktiken innebära att en viss kategori av läkemedel kommer få en lättnad i förhållanden till andra läkemedel, avslutar Monica Lidberg.

I dagsläget finns runt 1 000 registrerade homeopatiska läkemedel som har granskats av Läkemedelsverket. Myndigheten säkerställer bland annat att hantering och tillverkning är säker och att produkter med giftiga och cancerogena ingredienser såsom kvicksilver, arsenik och kadmium är tillräckligt utspädda för att vara säkra att använda.

Avgifterna för homeopatiska läkemedel regleras i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Läkemedelsverket

You must be logged in to post a comment Login