Ingen ska behöva bli sjuk eller dö i förebyggbara sjukdomar

By on 27 april, 2019

Vi drivs ständigt av nya vetenskapliga landvinningar för att kunna utrota alltmer lidande och sjukdom i världen med hjälp av vacciner. Samtidigt är tillgången till vaccinationer ojämnt fördelad, även i Sverige.

Under Världsimmuniseringsveckan som uppmärksammas i hela världen sista veckan i april arbetar vi för att sprida kunskap om vacciners roll i att skydda människor i alla åldrar mot förebyggbara sjukdomar. Vacciner räddar miljontals liv varje år, men fortfarande går nära 20 miljoner barn i världen ovaccinerade eller undervaccinerade. Och det gäller inte enbart i låg- och medelinkomstländer.

Ojämlikt även i Sverige 
Skillnader i tillgång till vacciner varierar stort mellan hög- och låginkomstländer. Men variationer finns även inom Sverige. Här erbjuder det nationella vaccinationsprogrammet alla barn skydd mot nio sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemphilus influenzae typ b, mässling, påssjuka och röda hund samt allvarlig sjukdom orsakad av pneumokocker.

Däremot skydd mot HPV-relaterad cancer och sjukdom erbjuds i dag enbart flickor. Snart två år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade regeringen att inkludera pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet, två utredningar har visat att det skulle vara kostnadseffektivt, men ännu har regeringen inte fattat något beslut. Pojkar som vill ha skydd mot HPV-relaterad cancer (exempelvis anuscancer) kan idag betala för det medan flickor får det utan kostnad.

På gång på MSD i Sverige under Världsimmuniseringsveckan 
På MSD i Sverige händer det mycket under och i anslutning till Världsimmuniseringsveckan.

Ingen ska behöva bli sjuk eller dö i förebyggbara sjukdomar, vare sig i Sverige eller någon annanstans på jorden. Därför gör MSD allt vi kan för att bidra till att öka kunskapen kring vaccinationer och folkhälsa, säger Birgitta Wikman Erlandson, vaccinchef på MSD i Sverige.

Kunskapsarbetet går som en röd tråd genom MSD inte minst under världsimmuniseringsveckan. En stor kunskapssatsning som lanseras i anslutning till Världsimmuniseringsveckan är en mikro-site som riktar sig till föräldrar och ungdomar som behöver veta mer om HPV-relaterad cancer och sjukdom.

Under upptakten till veckan har medarbetare deltagit i och bidragit till Gyncancerdagarna i Stockholm, Göteborg, Linköping och Malmö, som MSD är med och sponsrar sedan flera år tillbaka. Vi deltar självklart även i Folkhälsomyndighetens seminarium om Vacciner under veckan och kommer att dela med os av vår kunskap om vacciner till kunder och samarbetspartners via tillgängliga alla kanaler.

Alla som arbetar på MSD i Sverige får även möjlighet att delta i en lunchdiskussion om vad som är sant och falskt om vacciner, om säkerhet, effekt och biverkningar. Ett tillfälle då medarbetare får svar på vanliga frågor om vacciner. Dessutom får alla medarbetare rykande färsk information om vattkoppor och riskerna med sk vattkoppspartyn, där föräldrar bjuder in varandras barn för att sprida smittan och få den överstökad.


Vårt globala arbete för tillgång på vacciner 
MSD arbetar ständigt genom forskning, utveckling, produktion och distribution av vacciner för att allt fler ska få tillgång till vacciner. Vi arbetar även med att tillsammans med hjälporganisationer göra riktade insatser där det behövs som allra mest. Ett av dessa samarbeten som nyligen uppmärksammats är arbetet med Världshälsoorganisationen (WHO), Läkare utan gränser och Kongolesiska regeringen för att minska omfattningen av Ebolautbrottet i Demokratiska Republiken Kongo., ett samarbete där MSD bidrar med såväl expertis som vaccindoser.

Ett annat samarbete vi är är glada att kunna bidra till är MSD Wellcome Trust Hilleman Laboratories, i New Dehli, där vetenskap och teknologi ska underlätta tillgången till vacciner i låg- och medelinkomstländer, till exempel länder som kan söka till GAVI, Vaccinalliansen. Samarbetet finansieras av MSD och Wellcome Trust och har just nu fokus på att bekämpa livshotande diarrésjukdomar och bakteriell hjärnhinneinflammation.

Hälsa | Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login