Ingen ska vara rädd för att dö under sin förlossning

By on 2 juni, 2021

Fortfarande dör en kvinna varannan minut till följd av komplikationer vid graviditet eller förlossning. Pandemin har försvårat en redan oacceptabel situation och värst drabbade är kvinnor som lever i fattigdom och på landsbygden. På Mors dag uppmärksammar vi alla kvinnors rätt att överleva sin graviditet.

Mödradödligheten i världen har minskat de senaste decennierna, men fortfarande föder bara 40 procent av alla kvinnor sina barn på sjukhus. Bor du på landsbygden i ett fattigt land tillhör du dem som oftare föder hemma, utan barnmorska eller vårdutbildad personal vid din sida, och därmed löper störst risk att dö till följd av din graviditet eller förlossning.

The Hunger Project utbildar vårdpersonal och bygger vårdkliniker på landsbygden där det annars inte finns tillgång till grundläggande vård. Stephanie Ashley arbetar för The Hunger Project i Ghana, som koordinator för barn- och mödravård, och vittnar om att pandemin har förstärkt situationen:

– Pandemin har blottlagt redan befintliga luckor i Ghanas sjukvårdssystem och det är återigen de boende i landsbygdsområden som drabbas hårdast.

Restriktioner under pandemin har hindrat gravida kvinnor från att ta sig till vårdinrättningar. Resurser har flyttats från mödrahälsovården till insatser mot viruset. Dessutom har fattigdomen ökat vilket gör att många inte har råd med den vård de behöver.

– Pandemin har gjort att oplanerade graviditeter och tonårsgraviditeter ökat. Många är rädda för att ta sig kliniken för kontroller eller för att få hjälp med familjeplanering, förklarar Stephanie.

Men problemet med mödradödligheten i världen är i grund och botten en fråga om jämställdhet. Det är först när kvinnors rättigheter tas på allvar, och alla kvinnor har makt att påverka sina egna liv, som mödradödligheten kommer att minska.

– Våld i nära relationer har ökat rekordartat i Ghana i och med pandemin. Dessutom har många kvinnor med småföretag förlorat sina inkomster, säger Stephanie.

The Hunger Project arbetar för att bygga starka, självförsörjande och jämställda samhällen där kvinnor är ledare på samma villkor som män. Vi stöttar kvinnor att starta egna företag, göra sina röster hörda och bli ledare i sina samhällen. Vi stöttar mammor genom utbildningar i barn- och mödravård, genom regelbundna hälsokontroller av barn och blivande mödrar samt genom att utbilda barnmorskor. The Hunger Project bygger också vårdkliniker där kvinnor kan föda barn med utbildad sjukvårdspersonal närvarande istället för att föda hemma, alternativ få hembesök av en barnmorska.

Fyra fakta och resultat

  • 300 000 kvinnor dör varje år under sin graviditet eller förlossning. Det är en kvinna varannan minut.
  • 2,6 miljoner nyfödda barn dör varje år under sin första månad.
  • Andelen kvinnor i våra verksamhetsområden som numera föder barn med vårdpersonal vid sin sida har ökat med 50 procent.
  • 1,3 miljoner barn under 5 år har fått tillgång till hälsoundersökningar och vaccinationer

Tre viktiga åtgärder

  • Sverige måste fortsätta stå upp för alla kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
  • Lokalsamhällen behöver stärkas långsiktigt och underifrån för att säkerställa att alla människor får rätt till god hälsa och vård.
  • Globalt ansvar och extra resurser krävs nu för att hindra att utvecklingen tar stora kliv bakåt till följd av pandemin. Sverige måste vara en stark röst inom EU för ett fortsatt starkt bistånd.

Världen
Örebronyheter

Källa: The Hunger Project

You must be logged in to post a comment Login