Inget undantag för konstnärliga skäl när Örebrokompaniet köpte ljusshow

Av på 17 juni, 2020

Det var inte möjligt att tillämpa undantaget för konstnärlig prestation när Örebrokompaniet köpte evenemangstjänster utan föregående annonsering, bolaget har därmed gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling och Konkurrensverket yrkar nu att Örebrokompaniet döms att betala 220 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Det var under hösten 2019 som det kommunala Örebrokompaniet AB ingick avtal med ett koncept- och produktionsbolag om att under december månad uppföra produktionen ”Den magiska maskinen”, en projektionsshow som skulle visas på Örebro slott. Samma dag ingick Örebrokompaniet också avtal med samma produktionsbolag om att genomföra ett särskilt nyårsprogram. Avtalens värde uppgår till totalt 2 930 000 kronor.

Enligt Örebrokompaniet var det fråga om att skapa eller förvärva en unik konstnärlig prestation. Därmed är undantaget för konstnärlig prestation i lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämpligt, enligt bolaget.

Konkurrensverket anser att det är fråga om en otillåten direktupphandling eftersom förutsättningarna för att tillämpa undantaget för konstnärlig prestation inte var uppfyllda när Örebrokompaniet köpte evenemangstjänsterna. Det som föregick upphandlingen visar inte att bolaget hade för avsikt att förvärva en unik konstnärlig prestation eller ett unikt konstverk.

– Undantaget för konstnärlig prestation ska, precis som andra undantag i upphandlingslagstiftningen, tillämpas restriktivt. Förutsättningarna för att tillämpa undantagen är begränsade och huvudregeln är att annonsering ska ske för att konkurrensen ska tillvaratas genom att fler leverantörer ges möjlighet att lägga anbud, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Karlstad och yrkar att Örebrokompaniet ska betala 220 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Lokalt
Örebronyheter

Källa Konkurrensverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in